Các báo ngành Tài chính ngày 7/8/2014

**Chính phủ quyết liệt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; **Sẽ xử phạt chủ đầu tư vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng vốn; **Cần xây dựng tiêu chí thành lập Cục Hải quan theo nhiệm vụ hoạt động; **Nên đưa thuế môn bài vào Danh mục phí và lệ phí; **Thái Nguyên “xin” chế độ ưu tiên cho DN con của Samsung; **Thí điểm xây dựng mô hình thống nhất quản lý tại cửa khẩu;

Các báo ngành Tài chính ngày 7/8/2014
Portal Bộ Tài chính đưa tin: Chính phủ quyết liệt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan: Ngày 5/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Theo nội dung Chỉ thị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng đẩy mạnh cải cách những thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan. Phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, chống chuyển giá và quản lý thu thuế khoán quyết liệt, hiệu quả hơn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=137814038&p_details=1

Từ 2015, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản: Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tổ chức lập kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ theo các căn cứ. Chỉ thị yêu cầu nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 phải nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại các Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội; không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công. Phấn đấu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2014. Từ năm 2015 trở đi, các cấp, các ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản. Nếu để phát sinh các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản từ 1/1/2015, các bộ, ngành và địa phương bị xử lý vi phạm theo các quy định của Luật Đầu tư công.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=137812606&p_details=1

Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành Dự trữ Quốc gia (7/8/1956- 7/8/2014): Với chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về DTQG, Tổng cục DTNN đã tìm hướng “chuyển mình” bằng cách lựa chọn một số công việc trọng tâm, có vai trò bản lề có thể xoay chuyển các mặt hoạt động DTQG. Trước hết là chỉ đạo toàn ngành chủ động, sáng tạo; tập trung nhân tài, vật lực cho việc nghiên cứu, soạn thảo và tham mưu để Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm từng bước củng cố và hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động DTNN như: Luật DTQG được Quốc hội thông qua; các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật DTQG được Chính phủ ban hành; Chiến lược phát triển DTQG và Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã tạo hướng phát triển cho ngành DTNN trong thời gian vừa qua, cũng như những năm tới.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=137847948&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin: Gỡ vướng bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng đặc thù: Bộ Tài chính vừa có văn bản gỡ vướng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước về bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng đối với một số trường hợp đặc thù. Theo quy định của Nghị định 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng là bắt buộc (số tiền bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải tương đương khoản tiền tạm ứng) và thời gian bảo lãnh tạm ứng được kéo dài cho đến khi bên giao thầu đã thu hồi hết số tiền tạm ứng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-06/huong-dan-bao-lanh-tam-ung-hop-dong-xay-dung-dac-thu-12158.aspx

7 tỉnh được miễn hơn 101 tỷ đồng thủy lợi phí: Bộ Tài chính vừa công bố mức miễn giảm thủy lợi phí năm 2013, cho 7 tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Yên, Ninh Thuận, Điện Biên, Nam Định và Hà Nam, với tổng số tiền 101,537 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Nam Định và Hà Nam nhận được số tiền nhiều nhất 39,202 tỷ đồng và 24,256 tỷ đồng. Tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn nhận được số tiền 14,748 tỷ đồng và 10,177 tỷ đồng. Tỉnh Phú Yên và Ninh Thuận nhận được số tiền 5,812 tỷ đồng và 5,102 tỷ đồng và tỉnh Điện Biên nhận được số tiền ít nhất 2,240 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-04/mien-hon-101-ty-dong-thuy-loi-phi-cho-7-tinh-12106.aspx

Giai đoạn 2016-2020: Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm: Đây là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ cho biết tại Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-08-06/giai-doan-2016-2020-phan-dau-gdp-binh-quan-tang-65-7-nam-12159.aspx

Hơn 583 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo sử dụng điện: Bộ Tài chính xác định số tiền chi cho hỗ trợ hộ nghèo sử dụng điện trong quý I, quý II và quý III/2014, là 583,718 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, số tiền này nhằm hỗ trợ cho tổng số 1.797.883 hộ, tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, kinh phí từ năm 2013 còn dư chuyển sang năm 2014 là 1,229 tỷ đồng, kinh phí đã cấp trong quý I và II/2014 là 369,759 tỷ đồng, kinh phí cấp trong quý III/2014 (đã bao gồm chênh lệch tăng thêm trong tháng 6) là 212,73 tỷ đồng. Riêng kinh phí ngân sách địa phương đảm bảo là 19,672 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-06/hon-583-ty-dong-ho-tro-ho-ngheo-su-dung-dien-12160.aspx

Bổ nhiệm mới Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính: Tại Quyết định 1788/QĐ-BTC ban hành ngày 25/7/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Hữu Lợi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế từ ngày 1/8/2014. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới này, ông Ngô Hữu Lợi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính. Cùng ngày, tại Quyết định 1789/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đình Thi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế từ ngày 1/8/2014.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-06/bo-nhiem-moi-vu-truong-vu-phap-che-va-vu-chinh-sach-thue-bo-tai-chinh-12162.aspx

Sẽ xử phạt chủ đầu tư vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng vốn: Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn NSNN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công văn cho biết, trong thời gian qua, việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đối với các dự án đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn NSNN, vốn TPCP tại các địa phương vẫn chưa đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước, dẫn đến số dư tạm ứng vốn vẫn ở mức cao, việc thu hồi tạm ứng vốn còn chậm, quá thời gian quy định. Bộ Tài chính cũng cho biết, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước đối với các chủ đầu tư vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng chi đầu tư XDCB theo đúng quy định hiện hành.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-06/don-doc-thuc-hien-tam-ung-thu-hoi-tam-ung-chi-dau-tu-xdcb-12156.aspx

Hà Nội: Phát hiện hai kho chứa hàng giả ở Đồng Xuân: Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Đồng Xuân tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn, phát hiện 2 kho chứa hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc tại khu chung cư 15 Cao Thắng, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 150 đôi dép giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như “Adidas”, “Hermes” cùng 725 đôi giày không có nhãn hiệu. Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-08-06/phat-hien-hai-kho-chua-hang-gia-o-dong-xuan-ha-noi-12170.aspx

'Ăn bẩn' tiền đút lót của xe quá tải: 5 nhân viên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị bắt: Ngày 6/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã bắt giữ Nhữ Văn Hiệp, tức Hiệp "gạo" (sinh năm 1974, trú tại 128 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hiệp Hương về hành vi "đưa hối lộ". Đồng thời, các lực lượng Công an cũng đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng là nhân viên bảo vệ, quản lý đoạn đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang thi công qua tỉnh Phú Thọ về hành vi "nhận hối lộ" vào ngày 5/8. heo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ: Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hiệp Hương do Nhữ Văn Hiệp làm Giám đốc có 6 xe trọng tải lớn và thường xuyên thuê khoảng 100 xe ở Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc vận chuyển gạo từ Hải Phòng đi Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-08-06/an-ban-tien-dut-lot-cua-xe-qua-tai-5-nhan-vien-duong-cao-toc-noi-bai-lao-cai-bi-bat-12169.aspx

Rà soát gỡ vướng cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV: Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 5969/VPCP về việc tháo về việc tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Cụ thể, xét báo cáo của UBND Tp. Đà Nẵng tại công văn số 6484/UBND-KTTH ngày 25/7/2014 về việc tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-08-06/thao-go-vuong-mac-ho-tro-hoat-dong-cua-quy-bao-lanh-tin-dung-cho-dnnvv-12167.aspx

Báo Hải quan đưa tin: Bộ Tài chính khẩn trương triển khai các giải pháp CCTTHC thuế: Ngày 6/8, Bộ Tài chính đã có cuộc họp với đại diện các bộ, ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp để thảo luận, xin ý kiến về các giải pháp cụ thể triển khai Nghị quyết số 19/2014/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Nội dung nổi bật nhất trong các giải pháp Bộ Tài chính nêu ra là việc sửa và lược bỏ một số chỉ tiêu trên Bảng kê thuế GTGT đầu vào và đầu ra trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào và bảng kê hóa đơn, hàng hóa dịch vụ bán ra. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ 3 chỉ tiêu ký hóa đơn, mẫu hóa đơn, thuế suất và thay chỉ tiêu "mặt hàng" bằng "diễn giải kế toán" trên bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào cũng như bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra cho phù hợp với ghi chép kế toán. Giải pháp này dự kiến sẽ giảm được số giờ chuẩn bị kê khai thuế GTGT là 132 giờ/năm.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-tai-chinh-khan-truong-trien-khai-cac-giai-phap-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-thue.aspx

Cơ chế một cửa quốc gia: DN cần chuẩn bị để sẵn sàng tham gia: Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết để tham gia cơ chế một cửa (NSW), Việt Nam chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu có sự tham gia của 3 bộ, ngành có liên quan mật thiết nhất đến hoạt động XNK là Bộ Tài chính (cụ thể là Tổng cục Hải quan), Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải. Trong giai đoạn này, một số việc đã được triển khai như chuẩn bị cơ sở hạ tầng, máy móc, phần mềm và ra được Thông tư liên tịch giữa 3 bộ nói trên để bước đầu đưa những giấy tờ, thủ tục lên trên mạng phục vụ cho DN. Giai đoạn đầu đã kéo dài từ năm 2011 đến hết năm 2013.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/co-che-mot-cua-quoc-gia-dn-can-chuan-bi-de-san-sang-tham-gia.aspx

ABBank phối hợp thu ngân sách với cơ quan Hải quan: Ngày 6/8, tại Hội nghị triển khai thí điểm phối hợp thu ngân sách giữa Tổng cục Hải quan với Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank), hai bên thống nhất sẽ phối hợp thực hiện tốt để tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Theo Cục trưởng Cục Thuế XNK Lỗ Thị Nhụ, để cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục  Hải quan đã triển khai đề án thí điểm phối hợp thu ngân sách Nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XNK bằng phương thức điện tử với các ngân hàng thương mại. Đến nay, Tổng cục Hải quan đã kí kết thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước, bảo lãnh thuế  với 17 ngân hàng thương mại trên cả nước, với số thu chiếm khoảng 60% tổng số thu của toàn ngành Hải quan. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ngan-hang-abbank-trien-khai-phoi-hop-thu-ngan-sach-voi-co-quan-hai-quan.aspx

Hoàn thuế ra sao đối với hàng thay đổi kích thước: Cục Hải quan Nghệ An cho biết, đơn vị đang gặp vướng mắc trong quá trình xét hoàn thuế XK cho DN NK gỗ theo loại hình nhập kinh doanh. Đó là trường hợp của Công ty CP Đầu tư và xây dựng tổng hợp Huy Hùng có ký hợp đồng mua bán gỗ tròn cho Công ty TNHH thương mại Vạn Đạt Hà Khẩu của Trung Quốc, giao hàng tại cửa khẩu Lào Cai- Hà Khẩu. Vì hiện đang nghiêm cấm việc vận chuyển quá tải, quá khổ nên việc XK gỗ qua Trung Quốc phải vận chuyển bằng đường sắt, một cây gỗ dài 14 đến 15m phải cắt thành 4 đến 5 đoạn để xếp lên toa tàu cho thuận tiện. Trước khi cắt gỗ, công ty đã mời kiểm lâm sở tại đến kiểm tra, đóng dấu búa và đã có xác nhận cụ thể. Tuy nhiên, quá trình cắt rời gỗ này của DN đã gây khó cho cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế cho lô hàng trên.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/thuc-hien-hoan-thue-ra-sao-voi-hang-hoa-bi-thay-doi-kich-thuoc.aspx

Cần xây dựng tiêu chí thành lập Cục Hải quan theo nhiệm vụ hoạt động: Góp ý cho dự thảo Nghị định quy định về tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp... Hải quan các tỉnh, thành phố cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo. Một số ý kiến góp ý cho rằng, cần bổ sung thêm tiêu chí thành lập Cục Hải quan, mức độ đáp ứng các tiêu chí, quy định rõ hơn về hồ sơ thành lập Cục và xây dựng cụ thể hơn nhiệm vụ và hoạt động của hải quan các cấp…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-xay-dung-tieu-chi-thanh-lap-cuc-hai-quan-theo-nhiem-vu-hoat-dong.aspx

Tính toán để cắt giảm còn 171 giờ khai, nộp thuế: Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, yêu cầu của Chính phủ trong Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia là giảm thời gian nộp thuế xuống còn 171 giờ vào năm 2015. Như vậy,  sớm hơn 5 năm so với kế hoạch đặt ra trước đó. Trong tổng số thời gian 872 giờ nộp thuế năm 2014 của Việt Nam do Doing Business công bố, thì DN làm các thủ tục thuế (thuế GTGT, Thu nhập DN) là 537 giờ, Bảo hiểm Xã hội là 335 giờ. Nhưng điều đáng chú ý là trong 537 giờ thì chi phí thời gian DN dành để chuẩn bị tài liệu, rà soát, ghi chép số liệu để thực hiện kê khai thuế (do khác biệt về quy định của chính sách thuế và kế toán) chiếm gần hết.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tinh-toan-de-cat-giam-con-171-gio-khai-nop-thue.aspx

Nên đưa thuế môn bài vào Danh mục phí và lệ phí: Bộ Tài chính cho hay, hiện khoản thu về thuế môn bài về bản chất là lệ phí nhưng đang được gọi tên như một sắc thuế. Bởi về bản chất thuế môn bài là một khoản lệ phí có nhiệm vụ kiểm kê, kiểm soát số lượng cơ sở có hoạt động kinh doanh trong năm. Hiện nay, thuế môn bài được tính (cả năm) như sau: Các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo 4 mức: 3.000.000 đồng, 2.000.000 đồng, 1.500.000 đồng, 1.000.000 đồng. Hộ cá thể kinh doanh nộp thuế môn bài theo 6 mức: 1.000.000 đồng, 750.000 đồng, 500.000 đồng, 300.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nen-dua-thue-mon-bai-vao-danh-muc-phi-va-le-phi.aspx

Hải quan Mộc Bài bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền tệ: 18h30 ngày 6/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài- Cục Hải quan Tây Ninh đã bắt giữ vụ nhập lậu 20.000 USD. Đối tượng mang quốc tịch Campuchia, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, không khai báo hải quan số ngoại tệ đang cất giữ trong người. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đang tiến hành lấy lời khai và triển khai các nghiệp vụ cần thiết. Trước đó, vào chiều ngày 2/8, trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phát hiện bà H.C, sinh năm 1980, quốc tịch Campuchia có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra trọng điểm, phát hiện trong túi xách của đối tượng này có 20.000 USD và 54 triệu đồng Việt Nam, không khai báo hải quan và không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-vu-nhap-lau-20-000-usd.aspx

Bắt vụ nhập lậu 5.000 con gà giống: Vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 6-8, tại khu vực thôn 2, xã Hải Tiến, TP. Móng Cái phát hiện có một số lượng lớn hàng lậu đang được các đối tượng tập kết để đưa về nội địa tiêu thụ, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15- Bến tầu Dân Tiến đã tổ chức lực lượng vây bắt. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, thu giữ 5.000 con gà giống có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc, trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không xác định được chủ sở hữu lô hàng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-5-000-con-ga-giong-nhap-lau.aspx

Thái Nguyên “xin” chế độ ưu tiên cho DN con của Samsung: UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho Công ty TNHH Samsung Electro- Mechanics Việt Nam (SEMV) và Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam (Hansol) được hưởng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan. Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, 2 DN trên nằm trong dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung tại KCN Yên Bình (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) cùng với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT). Tổng diện tích mà Tập đoàn Samsung đã đăng kí thuê là 112 ha, tổng vốn đăng kí 3,385 tỉ USD.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/thai-nguyen-xin-che-do-uu-tien-cho-dn-con-cua-samsung.aspx

Tạp chí Tài chính đưa tin: Quản lý tiền bằng bao thư: Chỉ bằng những chiếc bao thư phân chia tiền hợp lý, nhiều người hoàn toàn có thể tránh được tình trạng “cháy túi” vào mỗi cuối tháng. Phương pháp này đòi hỏi bạn phải tuyệt đối trung thực với bản thân, tuân thủ nguyên tắc và kiên nhẫn. Nếu không, bạn không những không thoát được tình trạng “viêm màng túi” mà còn làm cơn cuồng chi tiêu của mình tăng lên. Trước hết, bạn cần thu thập lại tất cả những hóa đơn, thông tin chi tiêu của mình trong vòng 2-3 tháng gần nhất.Từ đó, bạn sẽ xác định được tỷ lệ trong khoản chi tiêu của mình và tỷ lệ đó không chênh lệch với nhau là mấy qua các tháng.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Ky-nang-chi-tieu/Quan-ly-tien-bang-bao-thu/52337.tctc

15.000 doanh nghiệp nộp thuế điện tử trong năm 2014: Từ tháng 2 đến hết tháng 7/2014, ngành Thuế đã triển khai thí điểm nộp thuế điện tử cho 246 người nộp thuế (doanh nghiệp/cá nhân) ở Hà Nội, 11 trường hợp ở Bắc Ninh và 40 trường hợp ở Vĩnh Phúc thông qua Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), với số tiền thuế nộp thành công là 208,6 tỷ đồng (trong đó riêng ở Hà Nội đạt 200 tỷ đồng). Đây là một dịch vụ công văn minh, hiện đại, mang lại hiệu quả và tiện ích cho cả người nộp thuế cũng như ngành Thuế và ngân hàng. Người nộp thuế đã tham gia khai thuế qua mạng chỉ cần có tài khoản tại ngân hàng đã kết nối với hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế là có thể thực hiện nộp thuế điện tử.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/15000-doanh-nghiep-nop-thue-dien-tu-trong-nam-2014/52333.tctc

Portal Tổng cục Hải quan đưa tin: Thí điểm xây dựng mô hình thống nhất quản lý tại cửa khẩu: Đó là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường hoạt động quản lý, cải cách hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Cụ thể, để đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Hải quan phải tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ, đại lý hải quan. Thí điểm xây dựng mô hình thống nhất quản lý tại các cửa khẩu theo hướng đưa cán bộ, công chức hải quan đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tại các Bộ, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Trước mắt thí điểm ở Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng.  Bộ Tài chính có trách nghiệm nghiên cứu, hoàn thành đề án báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/11/2014.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21267&Category=C%E1%BA%A3i%20c%C3%A1ch%20th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh

(Thanh Huyền - Tổng hợp)