Các báo ngành Tài chính ngày 8/1/2015

**Thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu; **Bộ Tài chính điều chỉnh thuế suất thuế NK xăng E5 phù hợp; **Hải quan Hà Nội thu ngân sách vượt gần 10% dự toán năm 2014; **Quảng Ninh: Bắt vụ vận chuyển 19,5 kg ma túy trên sông Ka Long; **Lào Cai: Siết chặt hồ sơ hoàn thuế đối với hàng xuất nhập khẩu; **Kiến nghị Bộ Công Thương quản lý giá sữa...

Các báo ngành Tài chính ngày 8/1/2015

Quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015: Ngày 5/1/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký ban hành Quyết định số 03/QĐ-TCT về việc ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015. Trên cơ sở Chiến lược cải cách hệ thống thuế theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 08/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và 9 đề án theo các lĩnh vực then chốt của công tác thuế để triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Thuế đã tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014 và rà soát các nhiệm vụ đã đặt ra theo 9 đề án cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=157224324&p_details=1

Thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu: Ngày 6/1, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 03/2015/TT-BTC về Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27/10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng,  dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này. Bộ Tài chính cho biết thêm, theo Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng thì Khung thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu 0- 40%. Cam kết WTO năm 2015 đối với mặt hàng xăng, dầu là 0 – 40%.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=157129399&p_details=1

Ban hành giải pháp đồng bộ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015: Ngày 3/1/2015,  Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Theo đó, Chính phủ đã tập trung đánh giá và nhận định về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2015, từ đó chỉ ra những giải pháp mang tính định hướng và cả những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi các cơ quan của Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương phải nỗ lực thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 đã được Quốc hội thông qua. Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, năm 2015 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng,  năm cuối thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, là năm tiến hành Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 đã được Quốc hôị thông qua là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=157126917&p_details=1

Bộ Tài chính điều chỉnh thuế suất thuế NK xăng E5 phù hợp: Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế giá xăng E5 diễn ra cuối năm 2014. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ; đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam và Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2015: Các biện pháp về chính sách, điều hành nhằm tạo chênh lệch giá bán xăng E5 thấp hơn so với giá bán xăng khoáng để góp phần khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng E5, trong đó có biện pháp thí điểm trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức khác nhau đối với từng chủng loại để áp dụng trong thời gian chờ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Kết quả kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9563/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ. Giải pháp hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng E5 nhằm bảo đảm thực hiện đúng Lộ trình đã quy định và phù hợp thực tế.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=157128158&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Hải quan Hà Nội thu ngân sách vượt gần 10% dự toán năm 2014: Sáng 7/1/2015, Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Bộ Tài chính. Năm 2014 của Hải quan Hà Nội thu NSNN đạt 15.932,4 tỷ đồng, vượt 9,9% dự toán và tăng 12% so với năm 2013. Hải quan Hà Nội đã triển khai tốt hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) qua việc 526.644 tờ khai được thực hiện qua hệ thống này, chiếm hơn 80% tổng số tờ khai hải quan, kim ngạch đạt 13,7 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 72% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Hải quan Hà Nội cũng đã tổ chức triển khai tại nhà ga T2 Nội Bài; áp dụng cơ chế đặc thù tại ICD Mỹ Đình; làm thủ tục cho hơn 39,1 vạn chuyến bay và gần 3,9 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại đơn vị lên tới 18,54 tỷ USD, tăng 16,6% so với năm trước.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-07/hai-quan-ha-noi-thu-ngan-sach-vuot-gan-10-du-toan-nam-2014-16900.aspx

Vẫn quản lý nhiên liệu hàng không dự trữ quốc gia theo phương thức cũ: Bộ Tài chính cho biết, trong khi chờ sửa đổi Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia. Trước mắt, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ GTVT thực hiện bảo quản số lượng nhiên liệu Jet-A1 dự trữ quốc gia theo phương thức cũ là giao kế hoạch và cấp dự toán kinh phí trực tiếp cho đơn vị bảo quản là Công ty Xăng dầu hàng không Việt Nam. Về hình thức cấp kinh phí bảo quản: Cấp bằng hình thức lệnh chi tiền theo quy định tại Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia. Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT rà soát số lượng hàng dự trữ và mức kinh phí bảo quản năm 2014 gửi hồ sơ về Bộ Tài chính để có cơ sở cấp kinh phí bảo quản cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-01-06/van-quan-ly-nhien-lieu-hang-khong-du-tru-quoc-gia-theo-phuong-thuc-cu-16826.aspx

Áp thuế 10% cho các DN xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường: Đây là ý kiến của Bộ Tài chính về vướng mắc trong chính sách ưu đãi thuế của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long và Bình Dương đối với Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long và Công ty TNHH MTV Cấp nước Môi trường Bình Dương. Bộ Tài chính cho biết, về vướng mắc của các công ty nêu trên, Bộ Tài chính đã có Công văn số 18814/BTC-CST gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn chung về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường. Theo đó, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực môi trường thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động. Kể từ 1/1/2014, doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ thực hiện dự án xã hội hóa tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-07/ap-thue-10-cho-cac-dn-xa-hoi-hoa-trong-linh-vuc-moi-truong-16887.aspx

Quảng Ninh: Bắt vụ vận chuyển 19,5 kg ma túy trên sông Ka Long: Sáng sớm hôm qua (7/1), lực lượng chống buôn lậu Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 19,5 kg ma túy trên sông Ka Long. Cụ thể, vào hồi 3 giờ 40 phút ngày 7/1/2014, trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trên sông khu vực cửa khẩu Ka Long, lực lượng hải quan đã phát hiện một chiếc đò sắt chạy theo hướng từ Ngã ba Xoáy Nguồn về phía cầu Ka Long có biểu hiện nghi vấn và đã ra tín hiệu yêu cầu phương tiện dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng điều khiển đò sắt bất ngờ điều khiển phương tiện tăng tốc chạy nhanh về phía cầu Ka Long. Khi lực lượng hải quan truy đuổi và tiếp cận được đò sắt, một số đối tượng trên đò bỏ chạy, bỏ lại túi du lịch trên đò.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-07/quang-ninh-bat-vu-van-chuyen-195-kg-ma-tuy-tren-song-ka-long-16897.aspx

Lào Cai: Siết chặt hồ sơ hoàn thuế đối với hàng xuất nhập khẩu: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều giải pháp về thu ngân sách, trong đó công tác hoàn thuế đối với hàng xuất nhập khẩu (XNK) sẽ được chú trọng để ngăn chặn hành vi gian lận, dẫn đến thất thu thuế. Là một tỉnh miền núi với trên 200 km đường biên giới với Trung Quốc, nằm trên trục hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có cửa khẩu quốc tế Lào Cai và một số cửa khẩu phụ, lối mòn, lối mở trên đất liền. Lợi thế này đã tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa giữa hai nước, qua hai con đường xuất khẩu chính ngạch và tiểu ngạch. Năm 2014 cùng với những khó khăn chung của cả nước, tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu NSNN trong điều kiện thiên tai xảy ra liên tục như mưa giông, lũ quét, sạt lở đất, gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất và đời sống; hệ thống đường giao thông xuống cấp, thiếu vốn đầu tư, xây dựng cơ bản; thu hút đầu tư còn hạn chế do chưa tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch thông tin.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-07/lao-cai-siet-chat-ho-so-hoan-thue-doi-voi-hang-xuat-nhap-khau-16872.aspx

Đánh giá tuân thủ 74.526 doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Đây là kết quả được nêu lên tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 hoạt động quản lý rủi ro hải quan vừa diễn ra tại Hà Nội. Trong năm 2014, Ban quản lý rủi ro hải quan (QLRR), Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan, các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thu thập thông tin, kiểm tra đánh giá đối với 3.072 DN (có kim ngạch lớn, số thu chiếm 80% trong toàn ngành Hải quan); thực hiện phân hạng, đánh giá xếp hạng doanh nghiệp (DN), phục vụ công tác quản lý kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách. Hiện nay, Ban QLRR hải quan đã thực hiện đánh giá tuân thủ và xếp hạng rủi ro đối với 74.526 DN có hoạt động xuất nhập khẩu (trên tổng số 115.000 DN xuất nhập khẩu).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-01-06/danh-gia-tuan-thu-74526-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-16861.aspx

Đồng Việt Nam sẽ tiếp tục yếu hơn: Sau khi NHNN giảm giá tiền đồng thêm 1%, các ngân hàng ANZ và HSBC cùng đưa ra dự đoán tiền đồng sẽ còn tiếp tục được giảm giá thêm. Tỷ giá USD/VND vào cuối năm có thể ở khoảng 21.750 hoặc 22.050. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ra quyết định giảm giá tiền đồng thêm 1%, bằng cách nâng tỷ giá tham chiếu hàng ngày USD/VND từ mức 21.246 lên 21.458. Đánh giá về động thái này, các chuyên gia kinh tế của ngân hàng HSBC cho rằng, trong bối cảnh đô la Mỹ đang mạnh hơn so với hầu hết các loại tiền tệ ở những thị trường mới nổi vào đầu năm 2015 và tỷ giá USD/VND thường đóng cửa giao dịch ở mức chạm trần trong vài tuần qua, thì quyết định này của NHNN không gây quá nhiều ngạc nhiên. Theo HSBC, việc thay đổi tỷ giá tham chiếu được xem như bắt kịp với các loại tiền tệ khác ở những thị trường mới nổi.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-01-07/dong-viet-nam-se-tiep-tuc-yeu-hon-16883.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Công tác quản lý hải quan tại Nhà ga T2 đã đi vào nề nếp: Bằng việc áp dụng các trang thiết bị, máy móc hiện đaị tại Nhà ga T2, mỗi ngày các cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện làm thủ tục cho hàng vạn lượt hành khách xuất nhập cảnh (XNC). Nhà ga T2 được cắt băng khánh thành từ ngày 4/1/2015, nhưng đối với cơ quan Hải quan mọi công việc chuẩn bị, cũng như lựa chọn sắp xếp cán bộ phụ trách dây chuyền thủ tục bắt đầu đón lượt khách đầu tiên từ ngày 25/12/2014. Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, Phó Đội trưởng Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu Hà Văn Trung cho biết, chỉ trong ít ngày tiếp cận với mô hình quản lý hiện đại tại Nhà ga T2, cán bộ, công chức Hải quan tại các bộ phận giám sát đều đã vận hành thuần thục hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống máy soi. Từ trung tâm chỉ huy, qua hệ thống camera hiển thị, lãnh đạo Đội trực tiếp theo dõi, điều phối công việc tại hiện trường một cách hợp lý.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-tac-quan-ly-hai-quan-tai-nha-ga-t2-da-di-vao-ne-nep.aspx

Hải quan Hải Phòng: Tăng cường phối hợp trong chống buôn lậu: Nét mới trong công tác chống buôn lậu của Cục Hải quan Hải Phòng thời gian qua chính là tăng cường công tác phối hợp với nhiều lực lượng chức năng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Ngày 18/12 vừa qua, Tổ Kiểm soát ma túy (Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an Hải Phòng) tổ chức bắt giữ 1 đối tượng có hành vi buôn bán 2 kg ma túy đá, ước trị giá 2 tỷ đồng. Đặc biệt, đối tượng bị bắt giữ lần này luôn cố tạo vỏ bọc là “chiến sỹ công an chống ma túy” thông qua sử dụng nhiều vật dụng có in biểu tượng của lực lượng Công an; hoặc sử dụng CMND giả mặc trang phục công an… Đây chỉ là một trong 3 vụ án ma túy được Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng tham gia triệt phá trong năm 2014 - một điểm nhấn về công tác phòng, chống tội phạm ma túy của Hải quan đất Cảng so với các năm trước đây.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-hai-phong-tang-cuong-phoi-hop-trong-chong-buon-lau.aspx

Kiến nghị Bộ Công Thương quản lý giá sữa: Trong văn bản mới đây gửi Chính phủ, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong một văn bản gần đây, Bộ Tài chính đã tỏ quan điểm về lâu dài đề nghị Chính phủ xem xét giao Bộ Công Thương chủ trì vì đây là lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành quản lý sản phẩm sữa của Bộ Công Thương, đồng thời gắn liền với công tác bảo đảm cân đối cung cầu và quản lý thị trường. Luật Giá quy định Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá, và các Bộ quản lý ngành chịu trách nhiệm chủ trì quản lý giá sản phẩm, dịch vụ có tính chuyên sâu của ngành mình. Trên thực tế thời gian qua, để quản lý giá sữa, đặc biệt đối với mặt hàng sữa nhập khẩu vai trò của Bộ Công Thương rất quan trọng, từ khâu nhập khẩu đến khâu lưu thông trên thị trường.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/kien-nghi-bo-cong-thuong-quan-ly-gia-sua.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)