Các báo ngành Tài chính ngày 8/8/2016

(eFinance Online) - **Ưu đãi thuế TNDN 10% cho hoạt động cải tạo chung cư cũ; **Xử lý nợ xấu vẫn còn gian nan; **Hải quan Lạng Sơn: Giảm thời gian thông quan để tăng thu; **Hà Nội tiếp tục nêu tên 133 doanh nghiệp nợ thuế;
 
Các báo ngành Tài chính ngày 8/8/2016

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin: 

7 tháng, EVN giải ngân đầu tư 62,551 nghìn tỷ đồng: Báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng của ngành điện, EVN cho biết trong tháng 7 tập đoàn đã tiến hành thả roto tổ máy 1 Thủy điện Sông Bung 2. Như vậy, đã hoàn thành hạ roto cho cả 2 tổ máy, đảm bảo tiến độ phát điện cuối năm 2016. Các công trình lớn như Thủy điện Lai Châu, Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Thủy điện Thác Mơ mở rộng, Thủy điện Đa Nhim mở rộng và Nhiệt điện Thái Bình... đều bám sát tiến độ. Lũy kế 7 tháng năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã khởi công 100 công trình và đóng điện 129 công trình 110 - 500kV. Về giá trị đầu tư xây dựng, ước giá trị khối lượng thực hiện đạt 79.260 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 62.551 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2016-08-07/7-thang-evn-giai-ngan-dau-tu-62551-nghin-ty-dong-34350.aspx

Cục Thuế Đắk Lắk: Thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng:  Tổng nợ thuế đến thời điểm 30/6/2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là gần 618 tỷ đồng, trong đó văn phòng cục thuế quản lý khoảng 87,6 tỷ đồng, tăng hơn 6,8 tỷ đồng so với 31/5/2016, chủ yếu nợ mới phát sinh dưới 30 ngày. Báo cáo của Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, trong tháng 8/2016, toàn ngành thuế Đắk Lắk tập trung triển khai kiểm soát nợ đọng, xử lý và thu nợ đọng đối với hộ khoán thuế để triển khai đề án ủy nhiệm thu đối với hộ, cá nhân nộp thuế khoán tại 3 chi cục thuế: Buôn Hồ, EaH'Leo, Eakar. Ngoài ra, tiếp tục phối với hợp với các ngành có liên quan để triển khai thu nợ các doanh nghiệp xây dựng cơ bản có vốn đầu tư từ NSNN trên cơ sở cung cấp danh sách nợ phân theo nguồn vốn trung ương, địa phương đến thời điểm 30/6/2016.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-08-07/cuc-thue-dak-lak-thu-ngan-sach-7-thang-dat-hon-18-nghin-ty-dong-34334.aspx

Lệ phí gia hạn giấy phép thành lập quỹ tín dụng là 70 triệu đồng: Dự kiến, lệ phí cấp, gia hạn giấy phép thành lập và hoạt động cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân sẽ là 70 triệu đồng/giấy phép. Đây là một trong những mức lệ phí dự kiến được quy định trong dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng. Trong các mức thu, Bộ Tài chính cũng dự kiến quy định mức thu lệ phí cấp, gia hạn giấy phép thành lập và hoạt động cho ngân hàng sẽ là 140 triệu đồng/giấy phép.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-08-07/le-phi-gia-han-giay-phep-thanh-lap-quy-tin-dung-la-70-trieu-dong-34347.aspx

Ưu đãi thuế TNDN 10% cho hoạt động cải tạo chung cư cũ: Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội cho bổ sung quy định phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong giai đoạn 2017-2020. Theo đó, Bộ Tài chính đã hoàn tất việc lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có nội dung ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động đầu tư, cải tạo chung cư cũ. Bộ Tài chính cho biết, trước ngày 1/1/2009,  Luật Nhà ở số 56/2005/QH11  không quy định các chính sách ưu đãi phục vụ việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-08-07/uu-dai-thue-tndn-10-cho-hoat-dong-cai-tao-chung-cu-cu-34343.aspx

Miễn lệ phí xét tuyển khi đăng ký vào Học viện Tài chính: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 4 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế sẽ được miễn lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng khi đăng ký vào Học viện Tài chính. Đó là một trong những nội dung chính trong thông báo mới đây của Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính. Thông báo này cho biết: Nhằm giảm số lượng đi lại cho thí sinh xét tuyển đợt 1, tiết kiệm chi phí, Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính cho phép thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển đến nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tại Học viện từ ngày 15/8 đến ngày 19/8 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học luôn trong ngày.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-08-07/mien-le-phi-xet-tuyen-khi-dang-ky-vao-hoc-vien-tai-chinh-34345.aspx

Hậu Giang: Hàng tỷ đồng nộp vào NSNN qua thanh kiểm tra, chống nợ đọng thuế: 7 tháng đầu năm 2016, qua công tác kiểm tra, Cục Thuế Hậu Giang đã truy thu và xử lý phạt hơn 11,2 tỷ đồng, người nộp thuế đã nộp vào NSNN hơn 5,1 tỷ đồng, đạt 45,53% tổng số tiền truy thu và xử phạt. Theo báo cáo của Cục Thuế Hậu Giang cho biết, triển khai kế hoạch được giao trong 7 tháng đầu năm 2016, ngành Thuế Hậu Giang đã thu hồi được hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước (NSNN) qua công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và nợ đọng thuế. Trong 7 tháng đầu năm 2016, cơ quan Thuế Hậu Giang đã ban hành 43.821 thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp, đạt 68,69%. Đôn đốc thu nợ năm trước chuyển sang được 64,67 tỷ đồng, đạt 86,4% số tiền nợ thuế tại thời điểm 31/12/2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-08-07/hau-giang-hang-ty-dong-nop-vao-nsnn-qua-thanh-kiem-tra-chong-no-dong-thue-34339.aspx

Xử lý nợ xấu vẫn còn gian nan: Nợ xấu đã “đẹp” lên nhưng thực chất quá trình xử lý “cục máu đông” này vẫn còn gian nan và đòi hỏi nhiều nỗ lực từ cuộc “đại tu” hệ thống ngân hàng. Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 đã kết thúc , hệ thống ngân hàng Việt Nam dường như đã được khoác trên mình chiếc áo mới. Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng đề án tái cơ cấu tiếp cho giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng; trong đó vấn đề xử lý nợ xấu là quá trình phức tạp. Với nỗ lực trong giai đoạn 2011 – 2015 của toàn ngành ngân hàng, n ợ xấu đã được đưa về mức hợp lý dưới 3%. Thành công này có phần không nhỏ của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Tuy nhiên, một vấn đề vẫn chưa có lời giải đáp là khối lượng lớn nợ xấu mà VAMC mua được thời gian qua sẽ được xử lý ra sao?

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2016-08-07/xu-ly-no-xau-van-con-gian-nan-34335.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Hải quan Lạng Sơn: Giảm thời gian thông quan để tăng thu: Nhằm tăng thu NSNN, Hải quan Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN làm thủ tục XNK, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho DN. Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, tính đến 2-8, toàn Cục thu đạt 2.736,7 tỷ đồng, bằng 42,1% so dự toán (6.500 tỷ đồng); thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa, hành lý cho 488.592 lượt hành khách XNC qua cửa khẩu Hữu Nghị và Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng; làm thủ tục cho hàng hóa của 1.992 lượt DN với 52.716 bộ tờ khai hàng hóa XNK, đạt kim ngạch 2.031,8 triệu USD. Tại các cửa khẩu phụ: Na Hình, Nà Nưa, Bình Nghi, Co Sâu và Pò Nhùng, các đơn vị đã làm thủ tục cho 4.550 bộ tờ khai XNK với tổng kim ngạch đạt 255,7 triệu USD. Phối hợp hỗ trợ cơ quan Thuế thực hiện thu phí đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK qua cửa khẩu đạt 257,6 tỷ đồng. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-Lang-Son-Giam-thoi-gian-thong-quan-de-tang-thu.aspx

Hàng hóa đang vận chuyển về nơi lưu giữ chịu sự giám sát hải quan: Trước vướng mắc của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hóa vi phạm được cơ quan chức năng liên quan bắt giữ ngoài địa bàn kiểm soát hải quan, theo Tổng cục Hải quan, Luật Hải quan 2014 quy định, hàng hóa đang vận chuyển về nơi lưu giữ hàng hóa là đối tượng chịu sự giám sát hải quan. Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, đầu tháng 6 vừa qua, đơn vị nhận được công văn đề nghị phối hợp xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Cúc Nhàn (địa chỉ: số 6B, đường Ninh Hiệp, xóm 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội- gọi tắt là DN). Qua điều tra xác minh của cơ quan điều tra, DN mở tờ khai NK vải may mặc các loại qua cửa khẩu Hữu Nghị gồm 4 mặt hàng có tổng trọng lượng 23.411 kg, tất cả các mặt hàng trên có thuế suất thuế NK bằng 0%. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng có 24.957 kg vải các loại. Như vậy, số vải thừa so với tờ khai là 1.546 kg, trong đó có 509 kg vải không khai báo hải quan (DN trình bày là hàng mẫu) và 1.037 kg hàng thừa; 4 mã hàng có trọng lượng 18.520 kg khai không đúng mã HS, chỉ có 4.891 kg vải đúng trong tờ khai hải quan.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hang-hoa-dang-van-chuyen-ve-noi-luu-giu-chiu-su-giam-sat-hai-quan.aspx

Hải quan thu gần 80 tỷ đồng từ xử lý vi phạm: Tính đến cuối tháng 7-2016, lực lượng kiểm soát Hải quan chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 9.505 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước 314 tỷ đồng. Qua xử lý, lực lượng Hải quan thu nộp vào ngân sách Nhà nước gần 80 tỷ đồng, khởi tố 23 vụ và chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 42 vụ. Điển hình là trong tháng 1-2016, Tổng cục Hải quan đã chủ trì phối hợp với C46, Bộ Công an tổ chức đấu tranh phá thành công chuyên án bí số XD116 về hoạt động buôn lậu xăng dầu của Công ty CP Đông Dương Hòa Phú tại Bình Thuận. Lô hàng thuộc tờ khai hải quan số 100726667900 mở tại Chi cục Hải quan Bình Thuận, hàng hóa khai báo trên tờ khai là 1.877,562 tấn xăng RON 92, trị giá 804.265,92 USD.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-thu-gan-80-ty-dong-tu-xu-ly-vi-pham.aspx

Hà Nội tiếp tục nêu tên 133 doanh nghiệp nợ thuế: Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục công khai đợt 8 danh sách 133 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 147,257 tỷ đồng. Trong đó có 121 doanh nghiệp nợ thuế, phí hơn 111 tỷ đồng và 12 đơn vị nợ tiền thuê đất 35,9 tỷ đồng. Các công ty có số nợ lớn gồm: Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy và Xây dựng sông Hồng nợ tiền thuê đất hơn 18 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex nợ thuế, phí hơn 8 tỷ đồng; Công ty TNHH đèn hình ORION HANEL và Công ty CP Xây dựng công trình văn hóa nợ thuế, phí hơn 6 tỷ đồng …

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Ha-Noi-tiep-tuc-neu-ten-133-doanh-nghiep-no-thue.aspx

(Th.H - Tổng hợp)