Các báo ngành tài chính ngày 9/11/2007

  ** Đã bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân, ** Cần cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu đường bộ, ** Nhiều sai lệch trong chứng từ L/C, ** Định giá tài sản trưng mua như thế nào?...

Các báo ngành tài chính ngày 9/11/2007

Thời báo Tài chính Việt Nam số ra hôm nay có bài viết trên trang nhất về việc đã bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân để trình Quốc hội thông qua. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện một số nội dung như: Đối với doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân; Việc giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc; Việc giảm trừ đối với khỏan đóng góp từ thiện, nhân đạo; Biểu thuế lũy tiến từng phần; Thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng vốn, chứng khoán.

Bài viết “Cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu đường bộ” trên trang 9 báo Hải quan ngày 8/11/2007 nêu ra một số bất cập như: Các cửa khẩu đều tập trung quá nhiều đầu mối thu lệ phí, các cơ quan đều sử dụng Biên lai thu lệ phí bằng giấy in theo mẫu do Bộ Tài chính quy định, rất mất thời gian và gây phiền hà khi làm thủ tục; Tờ khai phương tiện vận tải có tới 35 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí trùng lắp; bố trí không khoa học, bất tiện cho người nước ngoài, ảnh hưởng đến thời gian thông quan bình thường của cơ quan hải quan.

Báo Hải quan ngày 8/11/2007 có bài phỏng vấn đại diện Ngân hàng Quốc tế VIBBank, trong đó cho biết, theo một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Thương mại quốc tế ICC và VIBBank, 80% chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo phương thức mở L/C do doanh nghiệp xuất trình lần đầu có sự sai lệch, ảnh hưởng không tốt tới hoạt động xuất nhập khẩu. Nguyên nhân do những thông lệ, quy định hiện tại có nhiều từ ngữ gây khó hiểu cho người kinh doanh, dẫn tới những cách hiểu khác nhau.

Trang 3 Thời báo Tài chính Việt Nam số ra hôm nay nêu một số ý kiến xung quanh dự thảo Luật Thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản. Theo dự thảo luật, giá trưng mua tài sản do người có tài sản trưng mua và người có thẩm quyền quyết định trưng mua thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì người có thẩm quyền quyết định trưng mua tài sản sẽ quyết định giá trưng mua. Song, có ý kiến cho rằng, khác với giao dịch dân sự về tài sản thông thường, trong thường hợp này, không thể nới tới sự thỏa thuận, đã thỏa thuận thì không thuộc điều kiện trưng mua tài sản. Bên cạnh đó vấn đề thời điểm xác định giá để thanh toán cũng được nhiều người quan tâm.

Theo tin trên trang 9 báo Hải quan ngày 8/11/2007, điểm biên giới Pô Tô (Lai Châu) hiện nay chỉ là đường qua lại tạm thời, chưa có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập điểm thông quan biên giới tại đây, do vậy, theo quy định hiện hành thì hàng hóa xuất nhập khẩu chưa được làm thủ tục hải quan thông qua điểm này.

Tin trên trang 10 báo Hải quan ngày 8/11/2007 cho biết, đến nay, hầu hết các nhà nhập khẩu và phân phối chính thức các loại xe du lịch đều đã công bố giảm giá bán theo Quyết định giảm thuế ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của Bộ Tài chính.

(BM - Tổng hợp)