Các báo viết về Tài chính ngày 10/3/2015

** Từ 2016, lương sẽ đảm bảo cuộc sống tối thiểu; ** “Phải cho VAMC thanh kiếm mới giải quyết triệt để nợ xấu”; ** Năm nay phải cổ phần hoá xong 432 doanh nghiệp; ** Thủ tướng: “Không nói chung chung về kinh tế thị trường”; ** Mức lương mới phải bù được trượt giá; ** Ngân hàng lùng mua “con nợ”; ** Thủ tướng đồng ý kiến nghị Bộ Chính trị xây sân bay Long Thành; ** Thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm...

Hiện mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện từ giữa năm 2013 là 1,150 triệu đồng/tháng, đạt 35,6% so với mức chi cho nhu cầu tối thiểu là 3,23 triệu đồng/tháng.Hiện mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện từ giữa năm 2013 là 1,150 triệu đồng/tháng, đạt 35,6% so với mức chi cho nhu cầu tối thiểu là 3,23 triệu đồng/tháng.

“Cải cách tiền lương hiện nay vẫn còn hạn chế, lương cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu của cuộc sống. Cải cách đơn vị sự nghiệp còn chậm, từ đó tạo nguồn cải cách tiền lương chưa có đột phá”.

Đó là đánh giá của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công tại cuộc họp ngày 9/3 của cơ quan này với nội dung chính là cải cách chính sách tiền lương.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy hiện mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện từ giữa năm 2013 là 1,150 triệu đồng/tháng, mới chỉ đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu bình quân của 4 vùng trong khu vực doanh nghiệp là 2,6 triệu đồng/tháng và tính ra mới đạt 35,6% so với mức chi cho nhu cầu tối thiểu là 3,23 triệu đồng/tháng.

Thực hiện lộ trình tăng lương cơ bản ở các khu vực, thì từ ngày 1/1/2016 Chính phủ sẽ phải điều chỉnh mức lương này.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp và đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức lương mới phải bù được trượt giá và có cải thiện từng bước, phù hợp với tăng trưởng kinh tế.

http://vneconomy.vn/thoi-su/tu-2016-luong-se-dam-bao-cuoc-song-toi-thieu-2015030909053950.htm

Nếu không có cơ chế xử lý nợ xấu thông qua một bộ luật thì tốc độ xử lý nợ đã mua rất gian nan.

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) sau khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định cho phép VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt 80.000 tỷ đồng để mua nợ xấu trong 2015.

Theo ông Hùng, cuối 2014, VAMC đã chủ động xây dựng kế hoạch mua nợ 2015 từ 80.000 đến 100.000 tỷ đồng. Con số trái phiếu đặc biệt 80.000 tỷ đồng là do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt theo đề xuất của VAMC.

Theo đó, giá trị trái phiếu đặc biệt được phê duyệt là 80.000 tỷ đồng thì dư nợ mua giá gốc sẽ là 100.000 tỷ đồng.

Có một sự khác biệt so với các năm trước là ngay từ đầu năm 2015, các tổ chức tín dụng đã chủ động mời chào VAMC mua nợ và đây là tín hiệu tốt để thực hiện thành công Chỉ thị 02/CT – NHNN của Thống đốc về xử lý nợ xấu trong năm nay.

Xem chi tiết:

http://vneconomy.vn/tai-chinh/phai-cho-vamc-thanh-kiem-moi-giai-quyet-triet-de-no-xau-20150309100047410.htm

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, vừa ký quyết định ban hành nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015 của cơ quan này.

Theo đó, một trong những trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2014 - 2015 theo phương án, đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng phê duyệt, tập trung hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014 của Thủ tướng rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1; xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 3/2015.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014 của Chính phủ đối với những bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý 2/2015.

Xem chi tiết:

http://vneconomy.vn/doanh-nhan/nam-nay-phai-co-phan-hoa-xong-432-doanh-nghiep-20150310070331328.htm

“Kinh tế thị trường là thế nào, định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào, phải nói cụ thể, không chung chung nữa”.

Đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ mới đây, được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tường thuật lại.

Mới đây, sau khi dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII sắp tới của Đảng được công bố, một số cơ quan truyền thông đã đưa tin về việc “Đảng sẽ ra định nghĩa mới về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Theo đó, những nội dung chính sẽ bao gồm “nền kinh tế phải vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; Nhà nước đóng vai trò định hướng, sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và công cụ, chính sách để định hướng và điều tiết nền kinh tế…”.

Xem chi tiết:

http://vneconomy.vn/thoi-su/thu-tuong-khong-noi-chung-chung-ve-kinh-te-thi-truong-20150309025427701.htm

Ngày 9-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công) chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban.

Thông tin về cuộc họp này, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá trong hai năm qua, cải cách tiền lương có những chuyển biến lớn, tổng biên chế nhà nước không tăng (số tuyển vào bằng một nửa so với số về hưu hay điều chuyển công tác), Chính phủ ban hành Nghị định 16 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập tạo thêm “dư địa” cho công tác cải cách tiền lương khi một khoản lớn ngân sách nhà nước sẽ không còn chi trả cho khối này.

Việc tiến hành tăng lương cho khu vực doanh nghiệp và hoạt động Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có bước tiến dài; mạng lưới an sinh xã hội được mở rộng và ngày được nâng cao về chất lượng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhìn nhận, cải cách tiền lương vẫn còn hạn chế, lương cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của cuộc sống. Cải cách đơn vị sự nghiệp còn chậm, từ đó tạo nguồn cải cách tiền lương chưa có đột phá.

Xem chi tiết:

http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150309/muc-luong-moi-phai-bu-duoc-truot-gia/718304.html

Các ngân hàng đang ráo riết tìm mua lại khoản nợ của người vay tiền từ ngân hàng khác để tăng thêm dư nợ cho vay, còn người vay giảm được chi phí về lãi suất.

“Tôi muốn chuyển đổi khoản vay 2 tỉ đồng, lãi suất 12%/năm đến ngân hàng (NH) khác để được hưởng lãi suất thấp hơn” - chị Lê Thị Diệu (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) đặt vấn đề với nhân viên tín dụng của một NH ở TP HCM. “Dễ thôi!” - nhân viên NH này khẳng định và cho biết sẽ “mua” lại khoản nợ của chị Diệu với tiền lời… 0 đồng.

Thấy chị Diệu bất ngờ, nhân viên tín dụng cho biết việc “mua” lại khách hàng giữa các NH là chuyện thường ngày trên thị trường. Thông thường, khách hàng muốn chuyển đổi khoản vay từ NH A đến NH B sẽ có 3 phương thức: NH A và người vay đồng thuận bán nợ cho NH B; khách hàng vay tiền của NH B để trả hết nợ cho NH A và đơn giản nhất là NH B mang tiền đến NH A trực tiếp tất toán cho “con nợ”.

“Bằng cách nào, bởi tôi không còn tài sản để thế chấp vay vốn NH khác?” - chị Diệu băn khoăn. “Chị không lo khâu này. Trước khi tất toán cho chị, NH sẽ làm thủ tục cho vay với tài sản thế chấp là tài sản mà chị đã thế chấp ở NH bạn, lãi suất 10%-11%/năm áp dụng trong năm đầu tiên” - nhân viên tín dụng giải thích. “Nếu được như thế, một tháng tôi giảm được 10-20 triệu đồng tiền lãi” - chị Diệu tính toán rồi đề nghị nhân viên NH cung cấp hồ sơ để chuyển khoản vay từ NH cũ sang NH mới.

Xem chi tiết:

http://nld.com.vn/kinh-te/ngan-hang-lung-mua-con-no-20150309215343743.htm

Ngày 9.3, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ GTVT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc trình Bộ Chính trị việc đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý thông qua nội dung báo cáo Bộ Chính trị về việc đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành như đề nghị của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT. Kiến nghị Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư giai đoạn 1 của dự án, giao Ban Cán sự đảng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Ban Cán sự đảng Bộ GTVT thừa ủy quyền Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, thay mặt Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị xem xét quyết định về việc đầu tư dự án này.

Xem chi tiết:

http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/thu-tuong-dong-y-kien-nghi-bo-chinh-tri-xay-san-bay-long-thanh-539952.html

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Quyết định nêu rõ, người sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH phải có chứng thư số theo quy định; có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với BHXH Việt Nam. Người sử dụng lao động được lựa chọn giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc thông qua Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN. Hồ sơ BHXH điện tử bao gồm: Tờ khai và các tài liệu theo quy định của pháp luật BHXH, BHYT, BHTN ở dạng điện tử. Các tài liệu kèm theo ở dạng giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử. Khi tài liệu giấy không còn giá trị pháp lý thì những nội dung liên quan tại thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử cũng không còn giá trị pháp lý. Theo lộ trình, các DN sẽ thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH từ ngày 1.4.2015. Còn các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác thực hiện kể từ ngày 1.10.2015.

Xem chi tiết:

http://laodong.com.vn/kinh-doanh/thi-diem-giao-dich-dien-tu-trong-linh-vuc-bao-hiem-303102.bld

(CT tổng hợp)