Điểm báo ngày 25/7/2007

Mức giảm trừ gia cảnh chưa hợp lý; Năm 2009, mức sống 5 triệu đồng/người/tháng là... lạc hậu!; Về những vi phạm quy định chứng khoán: Tăng cường năng lực giám sát trước khi có chế tài xử phạt mạnh.

Điểm báo ngày 25/7/2007

Mức giảm trừ gia cảnh chưa hợp lý
Báo Tuổi trẻ số 201 (25/7/2007) có tin của tác giả V.C.M cho biết: Ngày 24/7/2007, Ủy ban Trung ương MTTQ và Hội Luật gia VN tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế TNCN. Tại Hội thảo này, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng quy định về giảm trừ gia cảnh đối với thu nhập chịu thuế còn nhiều bất hợp lý (phần giảm trừ đối với cá nhân chịu thuế 4 triệu đồng/tháng là chưa phù hợp với tình hình giá cả, mức thu nhập trung bình hiện nay, mức giảm trừ 1,6 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc (vợ, con, cha, mẹ...) mà người chịu thuế phải nuôi dưỡng là không đủ so với mức chi phí cao tại thành phố lớn). Theo tác giả, Ban soạn thảo cần cân nhắc kỹ trước khi quy định chính thức các mức thuế thu nhập.

Năm 2009, mức sống 5 triệu đồng/người/tháng là... lạc hậu!
Báo Sài Gòn giải phóng (25/7/2007), trong chuyên mục Góp ý dự thảo Thuế thu nhập cá nhân có bài ”Năm 2009, mức sống 5 triệu đồng/người/tháng là... lạc hậu!” (Hàn Ni) dẫn lời của một số chuyên gia đánh giá và góp ý về dự thảo Luật Thuế TNCN. Rất nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam đã tham gia WTO nhưng trong dự luật quy định mức sống năm 2009 trở về sau chỉ 4-5 triệu đồng/người/tháng là quá thấp và mức chịu thuế này ngay bây giờ đã lạc hậu. Ngoài ra, có ý kiến còn cho rằng luật không nên chế tài đối với những đối tượng đã nghỉ hưu (được hưởng 75% lương), nhưng nếu đối tượng này lại có thu nhập khác ngoài lương hưu (như đi làm thêm, làm cố vấn...) thì các khoản này phải chịu thuế thu nhập.

Về những vi phạm quy định chứng khoán: Tăng cường năng lực giám sát trước khi có chế tài xử phạt mạnh
Báo Nhân dân (25/7/2007) có bài ”Về những vi phạm quy định chứng khoán: Tăng cường năng lực giám sát trước khi có chế tài xử phạt mạnh” (Thùy Vân). Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Đoan Hùng trả lời phỏng vấn cho biết những nguyên nhân gây khó khăn hạn chế (về văn bản pháp luật, hệ thống thanh tra giám sát) trong việc xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Ngoài ra, ông Hùng cũng cho biết một số chủ trương mà Ủy ban dự kiến sẽ áp dụng trong thời gian tới nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

CT (tổng hợp)