Điểm báo ngày 26/7/2007

Hải quan Việt Nam và vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới; Nếu giá xăng dầu thế giới lên sẽ điều chỉnh thuế trong nước; Chính phủ không can thiệp thô bạo vào thị trường chứng khoán.

Điểm báo ngày 26/7/2007

Hải quan Việt Nam và vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới
Báo Pháp luật Việt Nam số 178 (26/7) có bài "Hải quan Việt Nam và vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới" (T.H) cho biết về việc thực thi quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại biên giới của ngành Hải quan. Việc thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan hải quan nhìn chung chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tác giả đã đưa ra một số nguyên nhân của thực trạng này, trong đó có nguyên nhân đội ngũ cán bộ, công chức hải quan được giao kiêm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đa số vẫn còn yếu về kiến thức sở hữu trí tuệ, chưa có kinh nghiệm và sự nhạy bén nghề nghiệp, những hiểu biết cơ bản về đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Nếu giá xăng dầu thế giới lên sẽ điều chỉnh thuế trong nước
Báo Tiền phong số 207 (26/7/2007) có bài "Nếu giá xăng dầu thế giới lên sẽ điều chỉnh thuế trong nước". Bộ trưởng Vũ Văn Ninh trả lời phỏng vấn cho biết về một số giải pháp kiềm chế lạm phát trước tình hình thị trường trong nước đang tiềm ẩn nhiều yếu tố gây biến động giá.

Chính phủ không can thiệp thô bạo vào thị trường chứng khoán
Báo Tuổi trẻ số 202 (26/7/2007) có bài "Chính phủ không can thiệp thô bạo vào thị trường chứng khoán" (Khiết Hưng). Bộ trưởng Vũ Văn Ninh trả lời phỏng vấn cho biết về quan điểm của Chính phủ đối với thị trường chứng khoán, Chính phủ không can thiệp một cách thô bạo vào thị trường và cho biết về một số chính sách đối với thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

CT (tổng hợp)