Điểm báo ngày 27/7/2007

Ý kiến về Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân: Phải khoan sức dân; Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân; Cần ngăn chặn những "vỏ bọc" trốn thuế

Điểm báo ngày 27/7/2007

Ý kiến về Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân: Phải khoan sức dân
Báo Đại đoàn kết số 90 (27/7/2007) có bài "Ý kiến về Dự thảo về Luật Thuế thu nhập cá nhân: Phải khoan sức dân" (Chu Ninh) cho biết: Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các đại biểu tiêu biểu trong giới nhân sĩ, trí thức, luật học, tôn giáo... khu vực phía Nam về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nhiều ý kiến đóng góp cho thấy sự phản hồi từ thực tiễn đã "xung đột" với dự thảo - một đạo luật tác động trực tiếp đến đời sống của nhiều người dân. Có ý kiến cho rằng: Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân còn có nhiều bất cập, không đảm bảo thực sự cho sự bình đẳng và công bằng xã hội; khởi điểm chịu thuế 5 triệu đồng là không khả thi.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân
Báo Đại đoàn kết số 90 (27/7/2007) có tin của tác giả Mai Hương cho biết: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Hội nghị đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia kinh tế, các luật sư và đặc biệt là đại diện các doanh nghiệp. Có nhiều ý kiến cho rằng chưa nên đưa thuế chứng khoán vào Luật Thuế thu nhập cá nhân, tốt nhất là nên xây dựng lộ trình và xem xét mức thuế hợp lý cho từng giai đoạn.

Cần ngăn chặn những "vỏ bọc" trốn thuế
Báo Thương mại số 60 (27/7/2007) có bài "Cần ngăn chặn những "vỏ bọc" trốn thuế" (Nguyễn Đức Ngoãn) cho rằng: Sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp trong các điều khoản quy định về đăng ký kinh doanh đã tạo nên sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp ngày càng nhiều trên các địa bàn, các ngành nghề. Nhiều công ty đã lợi dụng sự thông thoáng này để cùng lúc thành lập nhiều công ty mà người đứng tên là các thành viên trong gia đình với nhiều loại hình kinh doanh, qua đó có thể đáp ứng được nhu cầu về hoá đơn nếu khách hàng muốn. Đây chính là hành vi trốn thuế và gian lận thương mại mà các cơ quan chức năng cần phải ngăn chặn.

CT (tổng hợp)