12 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, năm 2012, đã có 12 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên và đang thực hiện đánh giá lại để gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên cho 9 doanh nghiệp đã hết hạn, đồng thời tiếp tục khảo sát một số doanh nghiệp để xét điều kiện công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng cục Hải quan cho rằng, qua một năm thực hiện thí điểm chương trình doanh nghiệp ưu tiên theo Thông tư 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính, bước đầu đã mang lại những lợi ích thiết thực cho cơ quan hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như: giảm thời gian thông quan hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, giảm phí lưu kho, lưu bãi...

Doanh nghiệp ưu tiên có những điểm khác so với các doanh nghiệp khác đó là: chính sách miễn kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, không kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp… Đặc biệt, chế độ ưu tiên này không chỉ áp dụng cho từng lô hàng mà còn ở tất cả các hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo quy định tại Thông tư 63: Doanh nghiệp ưu tiên phải là doanh nghiệp có độ rủi ro thấp nhất, đáp ứng  đủ các điều kiện sau: Có quá trình tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật về thương mại, đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu (dưới đây gọi chung là pháp luật) hoặc đã có sai phạm nhưng chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức thấp; cơ quan hải quan có niềm tin vào sự tuân thủ pháp luật trong tương lai của doanh nghiệp. Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu đạt 500 triệu USD/01năm... Thực hiện chế độ  kế toán minh bạch. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với tất cả hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Tự nguyện đề nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.

(Nhã Tường)