2013: Sẽ mua 3,6 tỷ kWh điện của Trung Quốc

Đó là số liệu được EVN công bố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2013 của Tập đoàn. Theo đó, lượng điện mua của Trung Quốc sẽ chiếm 3,4% sản lượng mua ngoài; điện do EVN sản xuất chiếm 20% tổng lượng điện sản xuất và mua.

2013: Sẽ mua 3,6 tỷ kWh điện của Trung Quốc2013: Sẽ mua 3,6 tỷ kWh điện của Trung Quốc

Cụ thể, năm 2013 Việt Nam sẽ nhập khẩu của Trung Quốc 3,6 tỷ kWh điện, chiếm khoảng 3,4% của tổng số điện mua ngoài. Dự kiến, tổng lượng điện sản xuất và mua trong năm là 130,53 tỷ kWh, tăng 11% so với năm trước, trong đó điện sản xuất của EVN là 26,23 tỷ kWh, chiếm 20%.

Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2013 dự kiến sẽ đạt là 117 tỷ kWh, tăng 11,5% so với 2012. Cũng theo EVN, 2013 Tập đoàn lên kế hoạch sẽ tiết kiệm trong lĩnh vực sử dụng điện khoảng 1,5% điện thương phẩm, trong đó phấn đấu đạt mức tiết kiệm 2% trên địa bàn miền Nam.

Một điểm đáng lưu ý khác, năm 2012 được EVN tổng kết lượng điện đủ đáp ứng nhu cầu trong nước một phần vì nhu cầu sử dụng điện giảm. Ngoài ra, cùng với việc đưa Nhà máy thủy điện Sơn La - công trình lớn nhất Đông Nam Á vào vận hành EVN dự báo lượng điện 2013 sẽ đủ cung cấp cho nhu cầu trong nước.

(Nam Phương)