84 Doanh nghiệp nhận giải Hội nhập và Phát triển

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và một số cơ quan tổ chức trao giải thưởng “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” cho 84 doanh nghiệp.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI: giải thưởng ngoài mục đích tôn vinh còn là sự khích lệ doanh nghiệp trong khó khăn...Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI: giải thưởng ngoài mục đích tôn vinh còn là sự khích lệ doanh nghiệp trong khó khăn...

Đây là giải thường niên lần thứ 5 nhằm ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, động viên kịp thời các doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế năm 2012, đặc biệt là nhiệm vụ chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững.

Với các tiêu chí đánh giá như: công nghệ môi trường, quản lý chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp và văn hóa của doanh nghiệp, giải thưởng ngày càng có vị thế và uy tín.

"Năm 2013 được coi là năm tiếp tục khó khăn đối với nền kinh tế, chính vì vậy Giải thưởng ngoài mục đích tôn vinh, đồng thời cũng là sự động viên, khích lệ tới cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa cùng Đất nước vượt qua khó khăn...", ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

(NP)