Bảo hiểm Bảo Việt 8 năm liên tiếp là đối tác bảo hiểm của TCT Trực thăng VN

(eFinance Online) - Là doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với tiềm lực tài chính mạnh, kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm và quản lý rủi ro, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt một lần nữa được lựa chọn là nhà bảo hiểm của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2017.
Bảo hiểm Bảo Việt 8 năm liên tiếp là đối tác bảo hiểm của TCT Trực thăng VN

Lễ ký hợp đồng đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội vào sáng ngày 21/4/2016 với sự tham dự của các lãnh đạo cao cấp từ Tổng Công ty Trực Thăng Việt Nam (VNH), Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và các bên tham gia liên danh bảo hiểm.

Thay mặt Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt đã tham dự lễ ký kết. Theo hợp đồng ký kết, mức trách nhiệm được bảo hiểm cao nhất là 150 triệu USD cho mỗi sự cố và tổng cộng cho cả năm, hợp đồng bảo hiểm sẽ cung cấp dịch vụ cho đội bay gồm 28 chiếc, 112 phi công và kỹ thuật viên.

Tổng Công ty Trực thăng là một trong những nhà khai thác dịch vụ bay trực thăng hàng đầu Đông Nam Á, được khách hàng và đối tác đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và an toàn. Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tham gia bảo hiểm mọi rủi ro thân máy bay bao gồm phụ tùng, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và các rủi ro tương tự, bảo hiểm tai nạn thành viên tổ bay của VNH.
Phát biểu tại lễ ký hợp đồng, lãnh đạo VNH đánh giá cao hợp tác, nỗ lực của liên danh tham gia bảo hiểm cho Tổng Công ty và tin tưởng liên danh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, phát huy các thế mạnh của nhau để cùng phát triển. Với năng lực kinh nghiệm và cam kết chặt chẽ của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và các bên tham gia liên danh, tin chắc rằng chương trình bảo hiểm hàng không giai đoạn 2016 - 2017 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của Tổng Công ty Trực thăng cũng như nâng cao năng lực của Bảo hiểm Bảo Việt.

(T.Hằng)