Bổ sung một số mức hỗ trợ sản xuất cho các huyện nghèo

Ngày 31/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2621/QĐ-TTg sửa đổi mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, hộ nông dân tham gia dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sẽ được hưởng các mức hỗ trợ sau:

- Hỗ trợ 01 lần tiền mua giống và hỗ trợ 03 năm tiền mua phân bón để chuyển từ cây hàng năm sang cây lâu năm;

- Hỗ trợ tiền mua giống và phân bón cho 3 vụ sản xuất liên tiếp cho những hộ chuyển sang trồng cây lương thực, cây thực phẩm, cây hoa các loại;

- Hỗ trợ 01 - 02 lần tiền mua giống gia cầm và 01 lần tiền mua giống gia súc (mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ).

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản sẽ được hỗ trợ 200 triệu đồng/năm (trước đây là 100 triệu đồng/năm).

Ngoài ra, Quyết định nêu rõ những mức Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; Hỗ trợ tiêm phòng gia súc, gia cầm; Hỗ trợ khai hoang, phục hóa hoặc tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp...

(T.H)