Chính sách ưu đãi cho DNVVN chưa rõ ràng

(eFinance Online) - Những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành và thực thi nhiều chính sách dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Mặc dù vậy, các chính sách này mới chỉ dừng lại ở những quy định mang tính khuyến khích chung, chưa có những quy định ưu đãi rõ ràng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ở nước ta, DNVVN hiện nay chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp cả nước và được đánh giá là có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của DNVVN, Chính phủ đã ban hành và thực thi nhiều chính sách dành riêng cho DNVVN như Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, Kế hoạch phát triển DNVVN giai đoạn 2006 - 2010, Kế hoạch phát triển DNVVN giai đoạn 2011 - 2015…

Mặc dù vậy, các chính sách này mới chỉ dừng lại ở những quy định mang tính khuyến khích chung, chưa có những quy định ưu đãi rõ ràng, kết quả hỗ trợ còn hạn chế. Tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ còn chậm, thời gian để xây dựng các văn bản quy phạm hướng dẫn thực hiện có khi kéo dài từ 2 đến 3 năm, việc tổ chức thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc. 

Tỷ lệ DNNVV tham gia và thụ hưởng các chương trình hỗ trợ chính sách của Nhà nước còn ở mức khiếm tốn. Tác động hoạt động trợ giúp đối với DNNVV chưa thể hiện rõ, chưa có trọng tâm, chưa ưu tiên cho ngành trọng điểm, chưa hỗ trợ phát triển cho các cụm liên kết ngành. Bên cạnh đó, nguồn lực dành cho trợ giúp phát triển DNNVV còn phân tán, trình tự thủ tục để thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho DNNVV…

Cùng với đó, chính sách, sự ưu tiên, ưu đãi đối với DNVVV còn nhiều bất cập. Nhiều ý kiến cho rằng, so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp Việt Nam luôn chịu thiệt thòi. Khi mà doanh nghiệp nước ngoài vừa có vốn vừa có công nghệ và được nhiều chính sách ưu đãi về thuế, được mời gọi đầu tư và trải thảm đỏ.

Do đó, trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, các doanh nghiệp đều ở trạng thái buộc phải lớn mạnh, doanh nghiệp nhỏ phải phát triển thành doanh nghiệp vừa và hơn nữa. Thực trạng này đòi hỏi chúng ta phải có một chính sách đủ mạnh, đây là căn cứ để thực hiện kế hoạch xây dựng và ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban pháp chế (Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam- VCCI): Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được xây dựng theo hướng nhìn từ góc độ quy mô của doanh nghiệp, đồng thời khắc phục những cản trở do quy mô vừa và nhỏ của khu vực này gây ra đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này phát triển.

Từ thực tế đó, nhà nước cần tạo khung pháp lý mở bảo vệ quyền và lợi ích của DNVVN. Khung pháp lý với tiêu chí phải tôn trọng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ và coi họ là lực lượng đóng góp lớn nhất cho xã hội. Để làm được như vậy, chính quyền luôn phải hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp. 

Cùng với đó sự quan tâm của chính quyền, đặc biệt là chính quyền địa phương trong quá trình thực thi pháp luật rất quan trọng. Nền kinh tế của đất nước chỉ có thể phát triển nhanh và mạnh hơn nữa nếu chúng ta có nhiều DNVVN. Những doanh nghiệp này đủ nhỏ để linh hoạt và đủ lớn để có hiệu quả. Do vậy, Luật Hỗ trợ DNVVN được ban hành chắc chắn sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn mạnh hơn. Từ đó, sẽ tạo hiệu ứng tốt về mặt xã hội và kinh tế.

(T.Ngà)