Công ty TNHH MTV XSKT Thủ đô: Phấn đấu nộp NSNN tăng từ 8% trở lên trong năm 2014

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của hầu hết các DN gặp khó khăn, chi phí tăng, doanh thu và lợi nhuận đều giảm; sức mua của nền kinh tế yếu. Bên cạnh đó, thị trường xổ số những năm gần đây đã có dấu hiệu bão hòa, trong khi đó tệ nạn cờ bạc, số đề bám đuôi xổ số đang ngày càng gia tăng, từ đó đã tác động không nhỏ tới hoạt động của các loại hình xổ số trên địa bàn Thủ đô.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tuy nhiên, năm 2013 với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết  (XSKT) Thủ đô đã cán đích với kết quả rất ấn tượng, đó là doanh thu đạt trên 883,8 tỷ đồng bằng 109,94% so với năm trước, nộp NSNN 184,7 tỷ đồng, bằng 109,67% và đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện.

Những con số ấn tượng

Kết thúc năm 2013, mục tiêu quan trọng nhất Công ty XSKT Thủ đô đạt được là, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nộp NSNN do TP Hà Nội giao; tốc độ tăng trưởng doanh thu và nộp ngân sách đều tăng xấp xỉ 10%, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đời sống của cán bộ công nhân viên được cải thiện. Trong 4 loại hình xổ số thì hai loại hình xổ số điện toán và cào bóc tăng khá nhanh, chỉ tính riêng loại hình xổ số điện toán, doanh thu năm 2013 đã đạt 202,9 tỷ đồng, tăng trên 73%. Đây là kết quả rất ấn tượng trong lĩnh vực này, thể hiện chủ trương, đường lối phát triển đúng hướng của lãnh đạo công ty. Trong số các đơn vị cơ sở trực thuộc, đã có 11/12 đơn vị đạt doanh số tăng trưởng cao hơn năm trước, trong đó có hai chi nhánh Long Biên và Chương Mỹ doanh thu cả 4 loại hình xổ số đều tăng cao hơn năm 2012; 6/12 đơn vị có 3/4 loại hình tăng cao hơn năm trước; 3/12 đơn vị có 2/4 loại hình tăng cao hơn. Đặc biệt, nếu như ngay từ đầu năm 2013, Công ty đã đặt ra mục tiêu trong năm 2014 sẽ có 2-3 đơn vị đạt mốc doanh thu 50 tỷ đồng/năm, thì tính đến hết năm 2013, Chi nhánh XSKT Thanh Trì đã xuất sắc cán đích với mốc doanh thu trên 50 tỷ đồng, đó là kết quả rất đáng khích lệ. Trong năm 2013, công ty hoàn thành nộp 184,7 tỷ đồng, tăng so với năm trước 9,67%; đảm bảo tốt việc duy trì, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cao hơn năm trước.

Để đạt những kết quả trên, trong năm qua công ty đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hình thành môi trường kinh doanh XSKT trên địa bàn một cách thuận lợi; phát huy tốt vai trò của Hội đồng xổ số Thành phố cũng như các quận, huyện để tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh từ việc giám sát quay số mở thưởng, thanh hủy vé, thu hồi cuống vé lôtô trúng thưởng, cho đến việc quản lý chặt chẽ, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực; đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, góp phần nâng cao uy tín của XSKT Thủ đô. Trong lãnh đạo, điều hành, Ban giám đốc công ty đã có sự phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng cá nhân từ lãnh đạo đến nhân viên, trên cơ sở đó có sự điều hành, giám sát, đôn đốc kiểm tra; thực hiện tiết kiệm chi phí, chế độ thưởng - phạt phân minh, nên đã có tác dụng thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển, đạt kết quả tốt.

Trong kinh doanh cụ thể, từ các đơn vị chức năng trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng, phát triển thị trường xổ số, hệ thống mạng lưới đại lý bán vé và tổ chức tốt việc chăm sóc khách hàng. Nghiên cứu, phát triển, mở rộng các loại hình xổ số, phương thức phát hành, phân phối vé cho các địa bàn phù hợp với tình hình thực tế, có nhiều biện pháp hỗ trợ đại lý quản lý, bán vé. Đi liền với đó, công tác trả thưởng đã có nhiều cải tiến, đảm bảo phục vụ tốt khách hàng, trả thưởng nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tạo thuận lợi cho khách hàng với khẩu hiệu “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, nhờ vậy có thể nói niềm tin và uy tín tờ vé số và hoạt động của ngành xổ số Thủ đô đã được nâng cao.

Phấn đấu doanh thu và số nộp NSNN tăng từ 8% trở lên

Theo nhận định, năm 2014 chắc chắn vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn, thách thức, nhưng trên cơ sở kết quả đạt được năm 2013, công ty đã quyết tâm đề ra mục tiêu quan trọng. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu nộp NSNN được thành phố Hà Nội giao, tốc độ tăng trưởng doanh thu và nộp ngân sách tăng trưởng thấp nhất từ 8% trở lên và có từ 2-3 chi nhánh đạt mức doanh thu 50 tỷ đồng/năm, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống cán bộ nhân viên. Phấn đấu từng bước phát triển, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh theo hướng phát triển đồng đều các loại hình xổ số, nhất là tập trung nghiên cứu, phát triển để thúc đẩy hai loại hình xổ số lô tô và truyền thống; đồng thời đảm bảo 100% các phòng, chi nhánh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao.

Để đạt các mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, lãnh đạo công ty đã xác định, ngoài việc tiếp tục tăng cường sự phối, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cũng như giữa các cấp lãnh đạo, các phòng, ban, chi nhánh và cán bộ nhân viên trong đơn vị, công ty sẽ tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tưởng để làm cho cán bộ nhân viên nâng cao nhận thức về những khó khăn, thách thức của hoạt động kinh doanh trong tình hình hiện nay, từ đó tạo sự đồng thuận, quyết tâm và động lực mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục phân công, phân định và phân cấp rõ trách nhiệm cho từng cấp lãnh đạo, từng phòng, chi nhánh và từng cán bộ nhân viên để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và tự chịu trách nhiệm về công việc được giao. Đổi mới công tác kế hoạch, đảm bảo việc giao kế hoạch sát với địa bàn, từng loại hình xổ số để khai thác tốt tiềm năng hiện có, nhất là trong điều kiện thị phần các loại hình xổ số đang có chiều hướng thay đổi so với trước đây.

Đặc biệt, công ty sẽ tăng cường phát triển và mở rộng thị trường, hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng phát triển thêm chi nhánh thuộc các địa bàn còn nhiều tiềm năng; tăng cường phát triển các đại lý mới, nhất là các đại lý xổ số truyền thống và lô tô, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động kinh doanh của các chi nhánh và tìm mọi biện pháp tạo thuận lợi nhất cho môi trường bán vé của các đại lý. Bên cạnh đó, sẽ đi sâu nghiên cứu, thúc đẩy, nâng cao tỷ lệ tiêu thụ loại hình xổ số truyền thống, phát triển loại hình xổ số lô tô; quan tâm mạnh mẽ phát triển các loại hình xổ số điện toán và xổ số biết kết quả ngay. Đi liền với đó, công ty cũng sẽ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý đại lý, tổ chức tốt công tác chăm sóc khách hàng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền để hình ảnh xổ số kiến thiết thủ đô ngày càng được quảng bá rộng rãi, hiệu quả trên thị trường và chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan công an đẩy mạnh đấu tranh, hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hoạt động xổ số phát triển.

Mặt khác, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, tự kiểm tra theo hướng chú trọng đổi mới, cải tiến công tác quản lý tài chính, hoàn thiện quy chế quản lý nhân sự, quản lý thanh hủy vé, phấn đấu giảm chi phí phát hành để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kinh doanh, tạo điều kiện cho các phòng, chi nhánh chủ động phát huy nguồn lực, thế mạnh sẵn có để đảm bảo cao nhất hiệu quả quản lý, phát triển mạng lưới, nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện đời sống cán bộ nhân viên trong thời gian tới.

(TS Lê Đức Thịnh - Phó TGĐ Công ty TNHH MTV XSKT Thủ đô)