Dầu thực vật nhập khẩu bị áp thuế tự vệ chính thức

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 5987/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu cọ tinh luyện với mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã số vụ việc 12-KN-TVE-01).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Tiếp theo đó, ngày 11/9/2013, Bộ Tài chính đã có văn bản số 12080/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện với một số nội dung chính như sau: Mặt hàng áp dụng biện pháp tự vệ chính thức: dầu nành tinh luyện và dầu cọ tinh luyện với các mã số 1507.90.90, 1511.90.91, 1511.90.92, 1511.90.99.
 
Tên nước hoặc xuất xứ hàng hóa: áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nước, trừ các nước có trong danh sách loại trừ ban hành theo Quyết định số 5987/QĐ-BCT nêu trên.

Thời hạn áp dụng: 4 năm kể từ ngày 07/5/2013.

Ngoài mức thuế nhập khẩu hiện hành theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thông thường thì mặt hàng nhập khẩu phải chịu thêm mức thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ), cụ thể:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế

07/5/2013 – 06/5/2014

5%

07/5/2014 – 06/5/2015

4%

07/5/2015 – 06/5/2016

3%

07/5/2016 – 06/5/2017

2%


Phương pháp tính thuế:

- Thuế tự vệ đối với hàng nhập khẩu: tương tự như tính thuế nhập khẩu

Thuế              Số lượng hàng hóa                 Giá tính thuế             Thuế suất

tự vệ   =      NK bị áp dụng thuế tự vệ     X            NK             X         thuế tự vệ  

- Thuế giá trị gia tăng: thuế tự vệ được cộng thêm vào trong trị giá tính thuế GTGT

Trị giá tính         Trị giá           Thuế       Thuế           Thuế              Thuế

thuế GTGT   =  tính thuế   +    nhập   +    tự       +    TTĐB      +   BVMT

hàng NK               NK              khẩu        vệ             (nếu có)         (nếu có)

Khai báo thuế trên tờ khai: Tờ khai nhập khẩu điện tử: trong khi chờ bổ sung tiêu chí khai báo thuế tự vệ trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, người khai hải quan khai thuế tự vệ vào tiêu chí thuế khác trên hệ thống. Đối với tờ khai điện tử in, hàng hóa có thuế tự vệ sẽ được thể hiện tại tiêu chí 27 – Thuế TTĐB, tiêu chí này sẽ được thay thế bằng Thuế TTĐB/Thuế tự vệ.

Đối với tờ khai thủ công thực hiện tương tự.

(Nhã Tường)