Đẩy nhanh tái cơ cấu VNPT

Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận chính thức (văn bản Thông báo 142/TB-VPCP) về tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT).

Đẩy nhanh tái cơ cấu VNPT

Theo đó, Mobifone sẽ được tách khỏi VNPT để cổ phần hóa và trở thành doanh nghiệp độc lập. Điều chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) quản lý. 

Không chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 62 công ty cổ phần nêu trong Đề án và hệ thống vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 ra khỏi VNPT. Thực hiện sắp xếp Công ty Tài chính Bưu điện theo Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cũng theo văn bản này, Bộ TT-TT sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2014. Như vậy, về cơ bản việc sắp xếp các doanh nghiệp trực thuộc VNPT đã cơ bản hoàn tất về bộ máy và nhân sự. Đây là thời điểm tốt để VNPT tăng tốc để quay lại vị trí số 1 về hạ tầng và viễn thông vốn nắm giữ từ lâu nhưng bị Viettel soán ngôi năm trước...

(Bảo Linh)