DNNN: Chấn chỉnh đầu tư ngoài ngành, bỏ công ty tài chính

Tại phiên họp Chính phủ ngày 25 - 26/9, Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) rút vốn đầu tư ngoài ngành, dẹp bỏ các công ty tài chính trực thuộc...

Bài học đầu tư của Vinashin luôn nóng hổi...Bài học đầu tư của Vinashin luôn nóng hổi...

Cụ thể, theo các thành viên Chính phủ cho rằng, một số tập đoàn, tổng công ty trong những năm qua đã tham gia góp vốn vào ngân hàng thương mại cổ phần, công ty chứng khoán, bất động sản..., gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chính.

Yêu cầu cấp bách hiện nay là cần sắp xếp lại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước...; xử lý dứt điểm các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ kéo dài, rút vốn khỏi ngành nghề sản xuất không phải ngành kinh doanh chính. Tiên phong trong các bộ ngành, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định trong quý IV/2011, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý dứt điểm tình trạng thua lỗ kéo dài tại tổng công ty Xây dựng đường thủy.

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các tập đoàn rút vốn đầu tư ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính, dẹp bỏ các công ty tài chính thuộc Tập đoàn và đẩy mạnh sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp... Tình trạng đầu tư "trái tay" của các DNNN vốn được các chuyên gia kinh tế cảnh báo từ khá lâu nay.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, hiện có 21/31 doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính với tổng số vốn hơn 22.590 tỷ đồng, trong đó có 6 doanh nghiệp đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Lĩnh vực được các doanh nghiệp đầu tư ra ngoài ngành nhiều nhất là tài chính, bảo hiểm với 13 đơn vị, tổng số vốn hơn 10.700 tỷ đồng.

Cụ thể, có 13 đơn vị đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán với tổng vốn 1.300 tỷ đồng; 8 đơn vị đầu tư vào bất động sản, khu công nghiệp, xây lắp với tổng vốn hơn 3.754 tỷ đồng. Các DNNN được Chính phủ không nêu tên nhưng có thể thấy gặp ở rất nhiều "ông lớn" như EVN, VNPT...

(Hải Vân)