EuroCham có tân Chủ tịch

Phòng Thương mại châu Âu tại Việt nam (EuroCham) vừa ra thông báo về Chủ tịch mới là Bà Nicola Connolly, Tổng Giám đốc của Công ty Adecco Việt Nam. Bà Nicola Connolly sẽ thay thế ông Preben Hjortlund, chủ tịch tiền nhiệm đã rời vị trí lãnh đạo EuroCham trong 2 năm qua.

Bà Connolly Chủ tịch mới của EuroCham mong muốn làm việc với Chính phủ Việt Nam, các hội viên và các đối tác Việt Nam và châu Âu để tối đa hóa thành công của các bên vì một Việt Nam thịnh vượng. Bà Connolly Chủ tịch mới của EuroCham mong muốn làm việc với Chính phủ Việt Nam, các hội viên và các đối tác Việt Nam và châu Âu để tối đa hóa thành công của các bên vì một Việt Nam thịnh vượng.

Các doanh nghiệp hội viên cũng bầu ra một Phó Chủ tịch thường trực tại Hà Nội, Ông Remco Gaanserse, Trưởng đại diện Ngân hàng ING N.V và năm Phó chủ tịch có vai trò hỗ trợ Chủ tịch mới gồm: Ông Tomaso Andreatta, Trưởng đại diện Ngân hàng Intesa Sanpaolo, Ông Michael Behrens, Tổng Giám đốc Công ty Mercedes-Bnez Việt Nam, Ông David John Champion, Giám đốc điều hành, Công ty Bayer Việt Nam; Ông Kristof Claes, Chủ phần hùn, Công ty Marketing Brand Partner và Bà Thiên-Nga Ngô-Rocaboy, Tổng Giám đốc, Công ty eXo Platform.

Ban Lãnh đạo gồm 16 thành viên với khoảng 9 quốc tịch khác nhau từ châu Âu và đại diện cho nhiều lĩnh vực kinh doanh chủ chốt tại cộng đồng các Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Ban Lãnh đạo EuroCham có vai trò đưa ra định hướng và đánh giá các hoạt động của Phòng Thương mại đồng thời cũng đại diện cho mối quan tâm của tất các doanh nghiệp hội viên EuroCham với các đối tác, Chính phủ Việt Nam và công chúng. Ban Lãnh đạo mới sẽ tạo thành một tiếng nói chung thống nhất và mạnh mẽ hơn đại diện cho các phòng thương mại trực thuộc với khoảng 800 doanh nghiệp thành viên trong thời gian tới và tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua các sự kiện và hoạt động văn hóa - kinh tế cao cấp và đa dạng.

(PV)