EuroCham và BBGV bắt tay hợp tác

Hôm qua (29/5), tại TP. Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội các doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BBGV) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác thành đối tác hiệp hội doanh nghiệp. Biên bản ghi nhớ này thể hiện mục tiêu chung trong việc phát triển mối quan hệ doanh nghiệp giữa Việt Nam và châu Âu.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Sự hợp tác trên nhằm mục đích tìm kiếm các mối quan tâm chung trong cộng đồng doanh nghiệp để có thể đưa ra các kiến nghị tại các diễn đàn song phương như Ủy ban Thương mại và Kinh tế chung và thông qua các thỏa thuận đa phương như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU. Các đối tác sẽ trở thành các đối tác ưu tiên trong việc đồng tổ chức các sự kiện kinh tế và xã hội; tiếp tục hỗ trợ và quảng bá các hoạt động từ thiện.

Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham nhận xét: “Với gần 800 doanh nghiệp hội viên, EuroCham đại diện cho tiếng nói của các doanh nghiệp châu Âu. Việc tăng cường hợp tác với BBGV sẽ giúp cho tiếng nói của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn và chúng tôi mong đợi một giai đoạn mới trong mối quan hệ của chúng ta”.

Ông Nick Holder, Chủ tịch BBGV cũng nói rằng: “Hiệp hội các doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam đại diện hơn 410 doanh nghiệp và cá nhân từ nước Anh hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi mong đợi sự hợp tác mang tính xây dựng và tích cực với EuroCham vì lợi ích hơn nữa cho các thành viên và tiếp tục phát triển kinh tế Việt Nam”.

(Nhã Tường)