Gia hạn cho 3.000 doanh nghiệp FDI

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ sửa đổi Khoản 2, Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, giúp cho khoảng 3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) không bị giải thể sau khi hết hạn đầu tư tại Việt Nam (thời hạn 20 năm) và được bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Gia hạn cho 3.000 doanh nghiệp FDI

Trước đó, theo quy định cũ, trước 1/7/2011 phải đăng ký lại hoặc không đăng ký lại nhưng chỉ hoạt động trong lĩnh vực được cho phép và thời hạn được ghi trong giấy phép đầu tư đã có 3.000 doanh nghiệp trên sẽ không thực hiện được thủ tục đăng ký lại, thất thoát nguồn vốn đầu tư ra khỏi Việt Nam, hàng vạn lao động có nguy cơ mất việc.

Với những doanh nghiệp (FDI) được thành lập trước khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 170, Luật Doanh nghiệp, có quyền thực hiện theo một trong hai cách sau đây: Đăng ký lại để tổ chức, quản lý, hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; Không đăng ký lại; trong trường hợp này, doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp và các quy định khác của Luật này, pháp luật có liên quan.

Theo đề xuất này, quy định sửa đổi khoản 2, Điều 170, Luật Doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Do vậy, đây được coi là điểm sửa đổi quan trọng để giữ chân các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường Việt Nam không còn là nơi hấp dẫn so với Campuchia, Myanma hay Lào...

(Nam Phương)