Gia nhập TPP và AEC: Thời cơ, thách thức với kế toán kiểm toán Việt Nam

Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh phối hợp với Hội kế toán và kiểm toán viên Việt Nam tổ chức hội thảo “Gia nhập TPP & AEC – Thời cơ và thách thức đối với kế toán kiểm toán Việt Nam” cung cấp thông tin tổng quát về hiệp định, tác động của TPP đối với những ngành nghề chịu ảnh hưởng chính, cũng như thời cơ và thách thức khi gia nhập hiệp định TPP và Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC).

Ảnh: D.Mỵ.Ảnh: D.Mỵ.

Tại hội thảo, PGS TS Đặng Thái Hùng, Vụ Trưởng, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài Chính nhấn mạnh về lộ trình hội nhập của ngành kế toán kiểm toán Việt Nam thực hiện Luật kế toán sửa đổi mới thông qua ngày 20/11/2015 và thực hiện các cam kết AEC từ phía cơ quan quản lý nhà nước - Bộ Tài chính. Để duy trì tính bền vững của nền kinh tế và đáp ứng thay đổi không ngừng của môi trường kinh doanh, nghề tài chính kế toán ngày càng quan trọng, đòi hỏi nguồn nhân lực các chuyên gia tài chính kế toán chuyên nghiệp, có vai trò chiến lược cao hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh này, PGS TS  Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam chia sẻ về vai trò của các tổ chức nghề nghiệp  trong nước và quốc tế về kế toán kiểm toán cần thay đổi như thế nào nhằm đáp ứng được những yêu cầu mới của ngành nghề: về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm xã hội; về năng lực chuyên môn; và về đạo đức nghề nghiệp.

Tiến sỹ Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng, Vụ Đa biên, Bộ Công Thương, Phó Trưởng đoàn đàm phán TPP chia sẻ thực tiễn những nội dung chính và ảnh hưởng tác động của TPP tới Việt Nam.

Để các Hiệp định, thỏa thuận quốc tế và Luật Kế toán sửa đổi được thực hiện thành công, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và hướng dẫn thực hiện đồng bộ của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị liên quan, cũng như sự chung sức của các Hiệp hội ngành nghề. ACCA cam kết đồng hành với các Hội nghề nghiệp, các cơ quan có thẩm quyền, các chuyên gia kế toán, kiểm toán tài chính và các đối tác khác ở Việt Nam trong việc nâng cao hiểu biết, vượt qua các thử thách và nắm lấy cơ hội mà TPP và AEC mang lại cho sự phát triển của Việt Nam.

(PV)