Giảm thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công

Đây là nội dung tại Thông tư 13/2014/TT-BTC, nhằm quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư quy định, thủ tục thanh khoản được chia thành hai giai đoạn khác biệt so với Thông tư 17/2011/TT-BTC .

Theo đó, tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc, thương nhân phải có văn bản đề nghị Chi cục hải quan xem xét và chấp thuận phương án giải quyết nguyên vật liệu dư thừa, máy móc thuê...

Chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày hải quan chấp thuận phương án giải quyết trên thì doanh nghiệp phải thực hiện xong thủ tục hải quan và nộp đủ hồ sơ thanh khoản hợp đồng.

Đối với những hợp đồng có nhiều phụ lục thì thời hạn thanh khoản tính tương tự như trên đối với từng phụ lục riêng còn những quy định khác về gia hạn hay nội dung hồ sơ thanh khoản không thay đổi.\

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/03/2014.

(T.H)