Gợi mở nhiều vấn đề từ Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp”

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, sáng 26/3/2016, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, VCCI cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo quốc tế "Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp".

Ông Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: PV.Ông Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: PV.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, có được nhiều tham luận, sáng kiến tâm huyết, sáng tạotừ các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý và nhiềuhiệp hội, doanh nghiệp.

Tham dự Hội thảo có ông  Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ixrael tại Việt Nam.

Tham dự Hội thảo còn có hơn 200 đại biểu gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương; Đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học; Đại diện các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Đại diện các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam; Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp; Nhiều chuyên gia, cộng tác viên nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương cùng đông đảo phóng viên báo chí, truyền thông.

Vấn đề việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp là một nội dung quan trọng được đề cập trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong giai đoạn 2016 - 2020 - một giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng và then chốt đối với quá trình hội nhập quốc tế và sự phát triển bền vững của đất nước. Nhất là trong bối cảnh sau khi Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với các đối tác hàng đầu thế giới, như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, WTO, AEC…

Gợi mở nhiều vấn đề từ Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp”  ảnh 1

Đoàn chủ tọa Hội thảo. Ảnh: PV.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năng lực cạnh tranh quốc gia có mối tương quan mật thiết với môi trường kinh doanh và phát triển các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, trọng yếu là đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp. Hoàn thiện và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực thi các quy định pháp luật cũng như các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động kinh doanh không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động của các loại hình doanh nghiệp nói trên, mà còn thúc đẩy phân bổ nguồn lực một cách minh bạch và do vậy, trực tiếp và gián tiếp nâng cao năng suất của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đổi mới, phát triển doanh nghiệp đã được đề cập nhất quán trong các chủ trương, chính sách của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.Bên cạnh nhóm chính sách tạo thuận lợi thúc đẩy môi trường kinh doanh, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ông Vương Đình Huệ cho rằng, nhiệm vụ hoàn thiện và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực thi các quy định pháp luật cũng như các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, mà còn phát triển các yếu tố nguồn lực và thị trường, phân bổ nguồn lực minh bạch và do vậy, trực tiếp và gián tiếp nâng cao năng suất của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia"

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, Việt Nam cần tận dụng tốt thời cơ khi gia nhập TPP. Làn sóng cải cách thể chế mới là bệ đỡ cho làn sóng đầu tư và phát triển doanh nghiệp mới.Thể chế kinh tế của Việt Nam là thế chế kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập là động lực cho kinh tế phát triển. Do vậy, hãy tin vào sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Ông Vũ Tiến Lộc nhấn manh, chỉ cần thể chế tốt, bệ đỡ tốt làm bệ đỡ cho doanh nghiệp phát triển, kinh tế Việt Nam sẽ nằm trong tốp đầu của ASEAN về môi trường kinh doanh. Chúng ta phải cố gắng để chất lượng thể chế Việt Nam cao, Việt Nam sẵn sàng đạt tới trình độ thể chế hàng đầu hiện nay. Doanh nghiệp sẽ có chuyển động để nâng cấp thành chuẩn mực của thế giới, và sẽ có làn sóng đầu tư của thế giới vào Việt Nam.Để làm được điều đó, Chính phủ cần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại Hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp", các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ hơn một số nhóm vấn đề và các đề xuất, kiến nghị về các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn liền với đổi mới, phát triển các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp như: nhóm vấn đề về thể chế kinh tế và thực thi thể chế kinh tế;  các vấn đề kinh tế vĩ mô, gồm tính bền vững môi trường kinh tế vĩ mô và thực trạng về năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong mô hình tăng trưởng của Việt Nam; nhóm các vấn đề tiếp cận nguồn lực và thị trường. Các tham luận của Hội thảo cho thấy sự cần thiết phải liên tục đẩy mạnh thực hiện việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc đó không chỉ do những yếu tố nội tại bên trong dẫn dắt. Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi Việt Nam phải nhìn nhận được những thay đổi và chuyển dịch của môi trường bên ngoài mà mình phải đối mặt.Trong đó, một số thay đổi và chuyển dịch trong khu vực và trên thế giới sẽ mở ra cơ hội cho Việt Nam, trong khi một số khác sẽ là thách thức phải vượt qua.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Vương Đình Huệ nêu rõ, Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Hội thảo đã có được những phát biểu tham luận, các ý kiến đánh giá, bình luận, các sáng kiến của các chuyên gia và tiếng nói của các Hiệp hội, doanh nghiệp. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm không chỉ của cơ quan quản lý Nhà nước mà còn của các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Tại Hội thảo lần này, các ý kiến đã đề cập nhiều về động lực cho đổi mới và sáng tạo, làm rõ và nhận thức đầy đủ hơn việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh sản phẩm. Nhiều ý kiến của doanh nghiệp cho rằng, bên cạnh Chính phủ và Nhà nước phải vượt lên để kiến tạo phát triển thì doanh nghiệp cũng phải tự nâng tầm mình lên, liêm chính và minh bạch, đổi mới và sáng tạo. Đây là căn cơ lâu dài, là giá trị cốt lõi mà chúng ta cần phát phát huy. Hội thảo cũng đã thu được nhiều đề xuất, sáng kiến về chính sách với mục tiêu phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp và khởi nghiệp, cũng như các ý kiến về thành lập tổ chức, cách thức quản lý…Hy vọng chúng ta sẽ tạo ra làn sóng khởi nghiệp mới, làn sóng đầu tư mới...

Từ kết quả của Hội thảo này, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp để báo cáo Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan để nghiên cứu, triển khai trong thực tiễn.

(PV)