Hàng không Việt Nam phấn đấu doanh thu 7.288 tỷ đồng

Đó là doanh thu kỳ vọng năm 2013 được ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông báo khi làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT mới đây.

2013: ACV phấn đấu doanh thu 7.288 tỷ đồng.2013: ACV phấn đấu doanh thu 7.288 tỷ đồng.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Nguyên Hùng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2012 gặp một số khó khăn khi vừa phải thực hiện kiện toàn bộ máy với 22 chi nhánh trải dài cả nước, vừa xây dựng hệ thống quản trị thống nhất, đồng thời tiếp nhận và thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở hạ tầng hàng không tại các địa phương theo đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 của ACV, Tổng công ty sẽ tập trung đầu tư vào các dự án chính; đẩy mạnh tốc độ triển khai các công trình trọng điểm quốc gia; tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng các sân bay hiện có để phát triển các dịch vụ hàng không và phi hàng không, phấn đấu tổng hành khách năm 2013 đạt khoảng 38 triệu khách và tổng doanh thu đạt 7.288 tỷ đồng...

(Nam Phương)