Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 160, hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009, có hiệu lực từ ngày 27-9. Theo đó, đối tượng được miễn thuế TNCN từ ngày 1-1 đến 30-6-2009 gồm: cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công; từ nhận thừa kế; quà tặng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Các khoản thu nhập nghỉ lễ, nghỉ mát, tiền trang phục... cũng được miễn thuế nếu chi trả trong 6 tháng đầu năm 2009. Với thu nhập từ tiền lương, tiền công, căn cứ xác định số thuế được miễn là khoản thu nhập chịu thuế được cơ quan chi trả thanh toán trong 6 tháng đầu năm, không phân biệt thời gian chi trả. Trường hợp thu nhập phát sinh trong 6 tháng đầu năm, nhưng người lao động nhận được sau thời gian này cũng được miễn thuế. Thông tư quy định, khoản tiền thưởng của quý I, II năm 2009 cũng được miễn thuế TNCN. Hạn chót chi trả tiền lương, tiền công, tiền thưởng quý là ngày 31-12-2009. Với khoản tiền thưởng cả năm 2009 (tiền thưởng năm, tháng lương thứ 13...), thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 1/2 số tiền thưởng này. Hạn chót chi trả các khoản thưởng cho cả năm 2009 là ngày 31-3-2010…

(Theo Hà nội mới)