Miễn phí thiết bị token cho doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng

Từ ngày 8/7 đến 21/8/2014, các doanh nghiệp ở miền Bắc sử dụng dịch vụ chữ ký số VNPT-CA để khai thuế qua mạng sẽ được miễn phí thiết bị lưu trữ chứng thư (token).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đây là nội dung nằm trong chương trình “Hỗ trợ token tưng bừng khai thuế” do Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu khu vực I (VDC1) tổ chức, áp dụng với doanh nghiệp ký mới và các doanh nghiệp từ nhà cung cấp khác có nhu cầu chuyển đổi sang sử dụng dịch vụ VNPT-CA.

Trong thời gian diễn ra chương trình, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ miễn phí thiết bị lưu trữ chứng thư (VNPT-CA token) và chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ cho việc duy trì dịch vụ.

VNPT là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Bộ TT&TT cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng với 3 loại chứng thư số gồm chứng thư số cá nhân dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; chứng thư số SSL dành cho website; chứng thư số cho CodeSigning dành cho ứng dụng. 

Một số ứng dụng phổ biến sử dụng chữ ký số công cộng gồm: thương mại điện tử, Internet Banking, khai hải quan điện tử, khai thuế qua mạng, thuế điện tử, giao dịch chứng khoán, mua bán - đấu thầu qua mạng...

(Thanh Huyền)