Một số mặt hàng than chịu thuế suất 13%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư quy định cụ thể mức sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế qui định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu.

Theo đó, các mặt hàng Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá thuộc nhóm 27.01 và các mặt hàng Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá thuộc nhóm 27.04 sẽ chịu thuế suất 13%.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7  tháng 7 năm 2013.

(NTH)