Năm 2016: HPT phấn đấu đạt doanh số 720 tỷ đồng

(eFinance Online) - Năm 2015, HPT doanh thu toàn công ty là 688,5 tỷ đồng, đạt mức lãi ròng trước thuế là 8,004 tỷ đồng, đóng góp thuế cho Nhà nước 32,2 tỷ đồng. 
HPT tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016. Ảnh: PV.HPT tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016. Ảnh: PV.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ nhân viên HPT năm 2015 vừa qua cùng với quá trình lao động đóng góp cho sự nghiệp CNTT Việt Nam trong 20 năm, HPT đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3. Trong hợp tác quốc tế HPT được sự tín nhiệm cao của các đối tác hàng đầu, năm 2015 HPT đạt danh hiệu “Đối tác năm 2015 của Microsoft”, đây là danh hiệu chỉ dành cho một đối tác duy nhất tại Việt Nam.

Trên cơ sở nhận diện khó khăn của thị trường, kiên định với các định hướng đã và đang thực hiện trong việc điều hành, chuyển dịch hoạt động của công ty, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2016 đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt và trình Đại hội Cổ đông thông qua. Chiến lược chính: Phát triển thế mạnh kinh doanh theo sức mạnh lõi, chuyển dịch doanh thu từ theo từng dự án sang dạng lập lại định kỳ, mở rộng hoạt động kinh doanh có lĩnh vực đặc thù, giá trị gia tăng cao. Chỉ tiêu cho các mục tiêu chính như sau:

-          Mục tiêu tài chính: Lãi ròng 11 tỷ đồng, doanh số 720 tỷ đồng.

-          Mục tiêu về khách hàng: đảm bảo tỷ trọng cân bằng giữa 03 thị trường chủ lực: Tài chính - ngân hàng, chính phủ, doanh nghiệp, tập trung phát triển thị trường mới là các doanh nghiệp lớn. Khách hàng mới chiếm 30% trong cơ cấu kết quả kinh doanh

-          Mục tiêu về quy trình: Cải tiến các quy trình liên quan đến tài chính, kinh doanh, tuyển dụng, nhân sự; triển khai CRM; cải tiến qui trình phối hợp – chia sẻ thông tin nội bộ

-          Mục tiêu về nguồn lực: Tăng cường năng lực của đội ngũ chuyên môn công nghệ; đào tạo đội ngũ kinh doanh theo định hướng “Nâng tầm dịch vụ”

-          Mục tiêu về đối tác: Thống nhất định hướng chiến lược ưu tiên trong hợp tác đối tác; xây dựng đơn vị quản lý đối tác tầm công ty và CB chuyên trách ở các đơn vị

-          Năm 2016 việc xây dựng tòa nhà HPT tại khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh mới chính thức triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục với các cơ quan chức năng. Ban Tổng Giám đốc sẽ phối hợp với Hội đồng Quản trị để chuẩn bị cho hoạt động của HPT tại khu làm việc này.

Tại Đại hội, Chủ tịch HPT Ngô Vi Đồng phát biểu: “Năm 2016 tập thể Ban lãnh đạo HPT cam kết Tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các kế hoạch 2016, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách, đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm mang lại hiệu quả và lợi nhuận cho công ty, cho cổ đông; xây dựng tập thể Ban Lãnh đạo đoàn kết, nhất trí, thường xuyên trau dồi nâng cao nghiệp vụ quản lý và chuyên môn; tận tụy với khách hàng, sâu sát với công việc, chăm nom tới nhân viên; gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống”.

Sự đồng lòng và tin tưởng của các cổ đông tiếp tục là động lực to lớn để Hội đồng quản trị HPT vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành thật tốt kế hoạch kinh doanh năm 2016.

(PV)