Nâng cấp La Lay thành cửa khẩu quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 813/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế.

Cửa khẩu La Lay. Ảnh nguồn internet.Cửa khẩu La Lay. Ảnh nguồn internet.

Quyết định công nhận cửa khẩu La Lay (Quảng Trị, Việt Nam) - La Lay (Salavan, Lào) nâng cấp từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế. Quyết định cũng ghi rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương.

Trong đó: Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị thông báo chính thức với phía Lào về quyết định này. Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) kiểm tra, kiểm soát và bố trí trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng của một cửa khẩu quốc tế.

UBND tỉnh Quảng Trị căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu qua lại và khả năng của địa phương lập quy hoạch phát triển cửa khẩu theo hướng đô thị thương mại, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư; quy hoạch cần chi tiết, đồng bộ, lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu La Lay phù hợp, hiệu quả.

Theo đánh giá, việc nâng cấp cửa khẩu La Lay cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở huyện miền núi Đakrông.

(T.H)