Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương II hòa đồng bộ vào lưới điện 500kV

Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương đã đạt được một cột mốc đầy ý nghĩa – hòa đồng bộ Tổ máy số 1 có công suất 620MW của dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương II vào lưới điện 500kV.

Ảnh: PV.Ảnh: PV.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương II bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.240MW hiện đang được xây dựng tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 2 tỷ USD. Chủ đầu tư Dự án là Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương, được thành lập bởi các công ty thành viên thuộc Tập đoàn AES của Mỹ (51%), Tập đoàn Posco Energy của Hàn Quốc (30%) và Tập đoàn đầu tư Trung Quốc của Trung Quốc (19%).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương II tiếp tục tiến triển tốt với hơn 34 triệu giờ công lao động và trung bình 5.500 cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường mỗi ngày, trong đó có hơn 5.000 người Việt Nam.

Sau khi hoàn hiện công tác xây dựng và nghiệm thu chạy thử vào nửa cuối năm 2015, Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương II sẽ là nhà máy nhiệt điện đốt than đầu tiên và lớn nhất được thực hiện theo hình thức BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao) tại Việt Nam và sẽ sản xuất hơn 7,6 tỷ kWh điện hàng năm.  

(PV)