Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam gia tăng

Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát về chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) do EuroCham thực hiện lần thứ 16 vào tháng 9/2014 cho thấy: niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Chỉ số BCI quý này tăng từ 66 điểm quý trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu năm 2011. Mức tăng trưởng này cho thấy sự kỳ vọng của các doanh nghiệp vào các đàm phán của Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam. 4/5 doanh nghiệp phản hồi FTA được mong đợi sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh của họ.

Những kỳ vọng vào Hiệp định FTA được thể hiện rõ nét khi các doanh nghiệp được khảo sát về triển vọng kinh doanh. 62% nghĩa là khoảng 2/3 các doanh nghiệp nhận định triển vọng kinh doanh quý tới là tốt, 24% cho rằng triển vọng kinh doanh ở mức trung bình.

BCI cũng khảo sát nhận định của doanh nghiệp về việc Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU được đàm phán thế nào để có thể làm cân bằng với các sáng kiến kinh doanh tương tự thực hiện bởi các đối tác thương mại của Việt Nam trong khu vực như: Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đáng chú ý, hơn nửa số lượng phản hồi, chiếm tỷ lệ cao nhất, kỳ vọng rằng FTA sẽ rất hữu ích khi có sự tương quan với các hiệp định khác.  

Khảo sát còn cho thấy sự cố đối với doanh nghiệp ở Bình Dương đầu năm nay đã được kiểm soát.

Số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh tăng nhẹ, đạt mức 48%, chiếm tỷ lệ cao nhất của lượng phản hồi. Tiếp theo là lượng phản hồi nhận định tình hình kinh doanh không đổi. Thay đổi lớn nhất từ doanh nghiệp phản hồi về tình hình kinh doanh chuyển biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, xuống còn 8%.

Khi được hỏi về các sự cố xảy ra đầu năm và liệu tình hình kinh tế có quay lại bình thường hay không, 10% doanh nghiệp phản hồi những sự cố đó vẫn còn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh hiện tại.

18% cho rằng họ vẫn còn giải quyết hậu quả, 39% chiếm tỷ lệ cao nhất lượng doanh nghiệp phản hồi cho rằng tình hình đã ổn định. Điều này cho thấy 2/3 doanh nghiệp phản hồi vẫn còn bị ảnh hưởng từ các sự cố đó, mặc dù phần lớn doanh nghiệp cho biết đã phục hồi.

Ngoài ra, qua chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kỳ vọng sự ổn định/cải thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, trong khi 26% quan ngại rằng tình hình xấu đi. Trong quý này, xu hướng kỳ vọng tích cực tiếp diễn với 61% số doanh nghiệp phản hồi cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam sẽ ổn định và cải thiện, 24% cho rằng tình hình không thay đổi và 15% nhận định kinh tế sẽ suy thoái.

(Kim Liên)