Nóng với giái pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Hôm nay 29/4, Chính phủ sẽ họp phiên thường kỳ tháng 4/2014 với những vấn đề nóng trong đó những kiến nghị, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt được chú trọng.

Ảnh nguồn internet.Ảnh nguồn internet.

Trước đó ngày 28/4, tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp với tinh thần cầu thị và thẳng thắn các thành viên Chính phủ đã tham dự đông đủ. Về phía Chính phủ, Thủ tướng và 3 Phó Thủ tướng; các Bộ ngành (Bộ trưởng và các Thứ trưởng) cùng với lãnh đạo các Hiệp hội, lãnh đạo các tỉnh thành tham gia đối thoại với các doanh nghiệp.

Theo Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, đây là hội nghị lthường niên đầu tiên được tổ chức và sẽ duy trì thường niên. Những kiến nghị và giải pháp cũng sẽ được Bộ KH-ĐT tổng hợp để Thủ tướng ra Nghị quyết về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Chính vì vậy, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ hôm nay ngoài nghe, thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2014; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; Báo cáo tình hình thị trường bất động sản, nhà ở và sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu thì các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sẽ có kết luận chính thức.

(Nam Phương)