Phát động Giải thưởng Quản trị Doanh nghiệp tiêu biểu 2014

Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG và Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chính thức phát động giải thưởng Quản trị Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2014 gọi tắt là VOCA 2014, nhằm tìm kiếm và tôn vinh các mô hình quản trị doanh nghiệp hiệu quả khi Việt Nam đang tăng cường đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Việt Nam đang có đội ngũ doanh nhân vững bước tiến ra biển lớn...Việt Nam đang có đội ngũ doanh nhân vững bước tiến ra biển lớn...

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp có doanh thu trên 500 tỷ đồng/năm trở lên, có báo cáo tài chính công khai, có cổ đông người Việt Nam chiếm 50% vốn điều lệ.

Cơ cấu giải thưởng được chia làm 2 nhóm: Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu dành cho doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán và Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu dành cho doanh nghiệp chưa lên sàn chứng khoán, với 12 giải thưởng được trao.

Được biết, ban Giám khảo cuộc thi gồm 14 thành viên, hiện đang làm việc trong các tổ chức kinh tế, Bộ ngành, Viện nghiên cứu uy tín.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết 30/4/2014; vòng kiểm duyệt hồ sơ chốt trong tháng 5; chấm và bình chọn đến cuối tháng 8 và dự kiến Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại TP. HCM vào tháng 11/2014.

Quý doanh nghiệp quan tâm và muốn tham dự Giải thưởng xin truy nhập: http://www.ceo.org.vn/3rd/ để có thêm thông tin và đăng ký hồ sơ tham dự.

(NP)