Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ưu tiên hỗ trợ 3 nhóm lĩnh vực

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT về Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông tư quy định đối tượng điều chỉnh áp dụng đối với DNNVV được thành lập theo quy định của pháp luật; Quỹ phát triển DNNVV; Ngân hàng phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại đáp ứng điều kiện nhận ủy thác cho vay từ Quỹ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, không áp dụng với doanh nghiệp nhà nước.

Thông tư quy định có 3 lĩnh vực được ưu tiên bao gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp chế biến, chế tạo và cung cấp nước; Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Căn cứ định hướng phát triển DNNVV được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong từng thời kỳ, Quỹ xây dựng Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc các lĩnh vực được quy định.

Về tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng hỗ trợ của Quỹ, Thông tư quy định: Sản phẩm đầu ra: sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, vật liệu mới, năng lượng mới; Tính đổi mới: đổi mới trang thiết bị kỹ thuật làm tăng năng suất lao động, chế tạo, sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao; Năng lực quản trị: năng lực, kinh nghiệm quản trị điều hành của người quản lý doanh nghiệp và lịch sử, uy tín tín dụng của doanh nghiệp; Tạo việc làm và yếu tố về giới: tạo nhiều việc làm mới, sử dụng nhiều lao động nữ; Môi trường: sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năn lượng, thân thiện với môi trường hoặc sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sản xuất hoặc sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hoạt động sản xuất tiêu hao ít năng lượng, phát thải thấp, đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và có giải pháp bảo vệ môi trường bền vững.

Ngoài các tiêu chí bắt buộc nêu trên, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Quỹ phát triển DNNVV; Ngân hàng nhận ủy thác cho vay; Doanh nghiệp được vay vốn của Quỹ. Trong đó, trách nhiệm của Quỹ Phát triển DNNVV là ban hành Quy trình, thủ tục thẩm định, quyết định khoản vay từ Quỹ, kiểm tra giám sát các Ngân hàng trong việc thực hiện hoạt động cho vay từ nguồn vốn ủy thác của Quỹ, phối hợp với Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/12/2015.

(T.N)