Ra mắt Liên minh Liêm chính Việt Nam

Gần 100 đại diện doanh nghiệp, lãnh đạo các phòng thương mại nước ngoài tại Việt Nam gồm: Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham), Phòng Thương mại Canada (CanCham), Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc, Phương Thương mại Úc và các công ty đa quốc gia đã gặp gỡ tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cuối tháng 4/2014 nhằm giới thiệu Liên minh Liêm chính Việt Nam. 

Sản xuất tại Công ty B Braun Vietnam. Ảnh minh họa - nguồn Internet.Sản xuất tại Công ty B Braun Vietnam. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Liên minh Liên chính Việt Nam sẽ trở thành cộng đồng - nơi các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hỗ trợ lẫn nhau nhằm quảng bá các tiêu chuẩn liêm chính trong các lĩnh vực; gắn kết và tập hợp các sáng kiến chống tham nhũng. Liên minh này được hình thành dựa trên cam kết tự nguyện, không ràng buộc, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và không hối lộ. Liên minh sẽ ủng hộ và thúc đẩy các quy tắc về liêm chính, minh bạch, trách nhiệm giải trình, quản trị hiệu quả tại Việt Nam và xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư.

Liên minh là tổ chức nâng đỡ cộng đồng doanh nghiệp có những hoạt động nhằm tạo sự thay đổi và khuyến khích các sáng kiến liêm chính. Liên minh khuyến khích các tổ chức, khu vực tư nhân cũng như đối tác trong và ngoài nước tham gia các sáng kiến chống tham nhũng.

(Phương An)