Ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

(eFinance Online) - Bộ KH&ĐT vừa tổ chức Lễ ra mắt Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với vốn điều lệ ban đầu là 2000 tỉ đồng.
Ảnh minh họa. Tác giả: Đặng Hồng LongẢnh minh họa. Tác giả: Đặng Hồng Long

Quỹ sẽ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay với mức lãi suất ưu đãi 5,5% đối với khoản vay ngắn hạn và 7 % với khoản vay trung và dài hạn. Các tiêu chí cho vay gồm: Sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, vật liệu mới, năng lượng mới; Có tính đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật làm tăng năng suất lao động; Tạo việc làm và yếu tố về giới, sử dụng lao động nữ; Sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường hoặc sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững…

Trường hợp doanh nghiệp bị ngân hàng nhận ủy thác từ chối cho vay vẫn có quyền nộp hồ sơ vay vốn tới các Quỹ để đề xuất vay vốn tại Ngân hàng nhận ủy thác khác.

Bộ KH&ĐT cho biết, mục đích hoạt động của Quỹ là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng tới đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

(T.N)