SCIC: Lên kế hoạch bán vốn nhà nước tại 420 doanh nghiệp

Vừa qua, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã lên kế hoạch sẽ điều chỉnh, bổ sung 50 doanh nghiệp vào danh sách bán vốn nhà nước năm 2011 và điều chỉnh, bổ sung 53 doanh nghiệp vào danh sách các công ty cần bán phần vốn nhà nước năm 2012.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Như vậy, số DN được SCIC điều chỉnh kế hoạch bán vốn nhà nước là 420 doanh nghiệp từ nay đến hết 2012. Theo Tổng giám đốc SCIC, ông Lại Văn Đạo cho biết, năm 2011, SCIC sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc bán vốn, đồng thời, tổng công ty sẽ đẩy mạnh đầu tư theo nhiều hình thức như đầu tư tài chính, đầu tư dự án...

Như vậy đến 30/6/2011, SCIC đang đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 461 doanh nghiệp với tổng giá trị phần vốn nhà nước theo sổ kế toán là 12.895 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2011 đến 30/6/2011, tổng công ty đã bán vốn tại 72 doanh nghiệp, trong đó bán hết vốn nhà nước tại 68 doanh nghiệp.

Trước đó, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại gần 1.000 doanh nghiệp, thực hiện bán vốn tại gần 520 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn theo giá trị sổ sách là trên 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ của SCIC tại 47 bộ và địa phương, chưa tính đến các tổng công ty và tập đoàn.

Được biết, hiện nay vẫn còn gần 200 doanh nghiệp độc lập thuộc diện phải chuyển giao về SCIC với số vốn trên 3.000 tỷ đồng và 11 tổng công ty đã cổ phần hóa chưa chuyển giao về SCIC với số vốn nhà nước trên 40.000 tỷ đồng....

(Hà Nam)