Sẽ tôn vinh doanh nghiệp Việt Nam quản trị xuất sắc

Sáng nay (21/05), tại Hà Nội, Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) ASEAN phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức buổi họp báo công bố Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2014.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2014. Ảnh: PV. Toàn cảnh buổi họp báo công bố Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2014. Ảnh: PV.

Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2014 - Việt Nam Outstanding Corporate Governance Awards 2014 (VOCA 2014) ra đời dựa trên nền tảng Diễn đàn Quốc tế dành cho lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là giải thưởng nhằm tìm kiếm và tôn vinh các doanh nghiệp có mô hình quản trị hiệu quả, hướng các doanh nghiệp đến các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, qua đó, góp phần cải cách lĩnh vực quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu cam kết quốc tế và xây dựng nền tảng vũng chắc cho doanh nghiệp.

Cơ cấu giải thưởng gồm 12 giải thưởng trao cho 6 nhóm ngành với hai nhóm giải gồm: Doanh nghiệp đã niêm yết và doanh nghiệp chưa niêm yết.

Tiêu chí của giải thưởng được xây dựng dựa trên bộ Nguyên tắc quản trị công ty của tổ chức Hợp tác và phát triển Kinh tế OECD cũng như Thông tư 121 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Cụ thể, Hội đồng bình chọn sẽ căn cứ vào 6 tiêu chí sau để bình chọn:

Một là, khuôn khổ quản trị của doanh nghiệp (25 điểm).

Hai là, đảm bảo quyền của cổ đông và các chức năng sở hữu chính (20 điểm).

Ba là, thực hiện pháp luật thuế và các nghĩa vụ khác (35 điểm).

Bốn là, minh bạch và công bố thông tin (45 điểm).

Năm là, trách nhiệm của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát (40 điểm).

Sáu là, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (25 điểm).

Ban tổ chức cho biết, đối tượng đủ điều kiện tham dự xét thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2014 phải là các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, có tổng doanh thu cả năm đạt từ 500 tỷ đồng trở lên, có báo cáo tài chính công khai và được các công ty kiểm toán đăng ký hoạt động ở Việt Nam tiến hành chứng thực, có vốn chi phối thuộc các nhân hoặc tổ chức pháp nhân Việt Nam chiếm trên 50%.

Về mặt quy trình bình chọn, Ban giám khảo sẽ gồm 12 chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tiến hành xét duyệt các doanh nghiệp đăng kí tham dự giải theo 3 vòng bình chọn và 1 vòng thầm tra cuối cùng để đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan của giải thưởng.

Lễ trao giải Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2014 dự kiến sẽ đươc tổ chức vào tháng 11/2014 tại TP.Hồ Chí Minh.

(Kim Liên)