Sửa đổi Nghị định số 37/2006/NĐ-CP: Tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh

(eFinance Online) - Sáng ngày 27/6, Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) hỗ trợ Cục Xúc tiến thương mại và các cơ quan, tổ chức liên quan đã phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP tại Hà Nội. 
Sửa đổi Nghị định số 37/2006/NĐ-CP: Tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh

Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP được tổ chức nhằm tập hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực xúc tiến thương mại trên toàn quốc nhằm hoàn thiện nội dung, đảm bảo tính thống nhất, toàn diện, tuân thủ hiến pháp và pháp luật của văn bản.

Phát biểu tại buổi Hội thảo, ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương cho biết, trong thời gian qua, doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào hoạt động xúc tiến thương mại, cụ thể là thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy việc bán hàng, tăng doanh thu hoặc tham dự các hội chợ triển lãm để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối hoàn chỉnh, trước hết phải kể đến Luật Thương mại (năm 1997 và năm 2005), Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Nghị định số 68/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Thông tư liên tịch số 07/2207/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại. Ngoài ra, hoạt động xúc tiến thương mại còn được quy định tại một số văn bản chuyên ngành khác như Luật Cạnh tranh, Luật Viễn thông, Luật Bưu chính, Luật Dược,…

Tuy nhiên, theo ông Tài, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC được ban hành đã lâu, hiện có nhiều quy định không còn phù hợp với tình hình thực tế và có rất nhiều các hoạt động xúc tiến tiến thương mại được thực hiện với những cách thức, nội dung chưa có trong quy định dẫn đến khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Bộ Công Thương, nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị  định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Tại buổi Hội thảo, các chuyên gia, các Sở Công thương, các đối tượng thực hiện xúc tiến thương mại như: doanh nghiệp, hiệp hội, văn phòng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam... đã đánh giá cao những chỉnh sửa, cập nhật của Bộ Công Thương nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã có nhiều góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2006/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định đã tổng hợp, hoàn thiện nội dung Dự thảo.

(T.Hằng)