Sửa quy định quản lý phương tiện cơ giới đưa vào Việt Nam du lịch

Văn phòng chính phủ vừa có công văn sô 9910/VPCP-KTN về việc rà soát sửa đổi Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ và thí điểm cho phép phương tiện xe ô tô caravan lớn hơn 9 chỗ của khách du lịch quốc tịch CHLB Đức vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định đồng ý cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc sửa đổi Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bên cạnh đó, cho phép thí điểm phương tiện xe ô tô caravan lớn hơn 9 chỗ của khách du lịch quốc tịch Cộng hòa liên bang Đức vào tham gia giao thông tại Việt Nam do Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch đường mòn Châu Á tổ chức. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo giám sát việc thực hiện thí điểm theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời báo cáo đánh giá trong quá trình sửa đổi Nghị định.

(T.H)