Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu chính

Ngày 08/01/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 19/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, dự kiến thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Và áp dụng thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An, Kiên Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang và Bình Dương.

Trong đó, cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính phải gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu và đăng ký nhận kết quả theo Mẫu 01/2014/LLTP.

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính quốc tế, hợp tác công - tư và các nguồn huy động hợp pháp khác. Việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Hằng năm, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thực hiện thí điểm lập dự toán kinh phí gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định và giao dự toán theo quy định.

(T.H)