Tôn vinh 28 CIO tiêu biểu ASEAN

Tối 25/9, tại TP Hồ Chí Minh, 28 nhà lãnh đạo đến từ các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có 10 nhà lãnh đạo Việt Nam đã được tôn vinh trong Lễ trao giải thưởng lãnh đạo công nghệ thông tin (CNTT) và an ninh thông tin tiêu biểu Đông Nam Á (ASEAN CIO/CSO Awards) lần thứ 9 .

Tôn vinh 28 CIO tiêu biểu ASEAN

Giải thưởng lãnh đạo công nghệ thông tin (CNTT) và an ninh thông tin tiêu biểu Đông Nam Á là giải thưởng nhằm tìm kiếm và tôn vinh các lãnh đạo CNTT (CIO), lãnh đạo an ninh thông tin (CSO) tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT cũng như an ninh thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, phát triển KT-XH. 

Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các CIO nói riêng đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong sự phát triển của tổ chức mình. Giải thưởng CIO tiêu biểu ASEAN là sự ghi nhận của xã hội cho những đóng góp của họ trong các lĩnh vực trọng yếu của đời sống như tài chính, ngân hàng, nông nghiệp...

(NP)