Xây dựng eDoc - cơ hội chia đều cho các ứng viên

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng về hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp toàn quốc cho các cơ quan Chính phủ (gọi tắt là eDoc) do Bộ TT-TT xây dựng, nhằm trung chuyển văn bản điện tử (trừ văn bản mật) giữa các cơ quan Nhà nước.

Mô hình hệ thống eDoc tại địa phương...Mô hình hệ thống eDoc tại địa phương...

Với tính chất là hệ thống lưu chuyển văn bản dưới dạng điện tử, không có chức năng lưu trữ như một hệ thống lưu trữ quốc gia mà chỉ lưu trữ tạm thời các văn bản khi cần thiết. Do đó, eDoc không thay thế các hệ thống quản lý văn bản và điều hành nội bộ của các cơ quan Nhà nước mà chỉ đảm nhận vai trò kết nối liên thông các hệ thống này.

Dự kiến kinh phí triển khai hệ thống eDoc khoảng 184 tỷ đồng sẽ do doanh nghiệp tham gia đảm nhận. Các ứng viên VNPT, VTC, Bkav, CMC, FPT, Viettel, Hanel… có cơ hội ngang nhau. Nếu được chọn, doanh nghiệp sẽ triển khai hệ thống, đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống eDoc và thu phí theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể thu hồi vốn đầu tư và có lãi từ việc thu cước sử dụng dịch vụ đối với các cơ quan, Nhà nước. Bộ TT-TT đề xuất tính cước theo tháng gồm 2 phần là cước cố định (giá trị nhỏ) và cước được tính theo dung lượng sử dụng thêm, có áp dụng mức cước tối đa theo tháng cho cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ.

Theo Bộ TT-TT, hệ thống eDoc được triển khai cho khoảng 32.994 đơn vị, cơ quan thuộc hệ thống chính trị Việt Nam trong vòng 3 năm. Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính phủ) sẽ chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp bảo đảm cung cấp dịch vụ chữ ký số, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các văn bản điện tử trung chuyển trên hệ thống eDoc.

Hiện các Bộ, ngành cũng đã triển khai hệ thống eDocman cho riêng ngành, tỉnh thành mình như Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, tỉnh Vĩnh Phúc, Đà Nẵng... Tuy nhiên, "để kết nối hệ thống eDoc giữa các cơ quan Nhà nước theo cơ chế vận hành liên thông, giảm bớt công văn giấy tờ, chi phí và thời gian, tránh thất lạc văn bản là việc làm cấp bách và Bộ TT-TT đang gấp rút hoàn thành đề án này...", Thứ trưởng Nguyễn MInh Hồng cho biết.

(Bảo Linh)