Yên Bái: Miễn tiền thuê đất các dự án lĩnh vực xã hội hóa

Nhằm khuyến khích phát triển các lĩnh vực xã hội hóa, bảo đảm việc công khai và thực hiện thống nhất chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, theo đề nghị của Sở Tài chính ngày 04/1/2015, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, các cơ sở xã hội hóa thuộc danh mục loại hình, đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này. Việc công nhận cơ sở đủ quy mô tiêu chuẩn do các Sở quản lý chuyên ngành xác nhận.

Đối với địa bàn các xã trong tỉnh, miễn tiền thuê đất phải nộp cho cả thời gian thuê đối với các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện.

Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị, miễn tiền thuê đất hàng năm trong suốt thời gian thuê, tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời hạn thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thực hiện tại các khu vực đô thị sau thị trấn Trạm Tấu của huyện Trạm Tấu; thị trấn Mù Cang Chải của huyện Mù Cang Chải.

Đồng thời, giảm tiền thuê đất hàng năm trong suốt thời gian thuê, tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với các dự án xã hội hóa thực hiện tại các khu vực, lĩnh vực như sau:

+ Dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường có mức giảm tiền thuê đất thấp nhất tại khu vực thuộc các phường của thành phố Yên Bái là 50% và cao nhất là các khu vực thuộc thị trấn Yên Thế của huyện Lục Yên, thị trấn nông trường Trần Phú, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, thị trấn nông trường Liên Sơn của huyện Văn Chấn và thị trấn Thác bà của huyện Yên Bình là 80%.

+ Dự án thuộc lĩnh vực dạy nghề, văn hóa, thể dục thể thao, giám định tư pháp mức giảm tiền thuê đất thấp nhất tại khu vực thuộc các phường của thành phố Yên Bái là 40% và cao nhất là các khu vực thuộc thị trấn Yên Thế của huyện Lục Yên, thị trấn nông trường Trần Phú, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, thị trấn nông trường Liên Sơn của huyện Văn Chấn và thị trấn Thác bà của huyện Yên Bình là 70%.

Trường hợp nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa mà phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định miễn, giảm tiền thuê đất tại Quyết định này.

(T.H)