Mua sắm nhỏ lẻ cho TTDL

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm nhỏ lẻ cho TTDL.
 
 
 
 
 

Tổng cục Thuế thông báo kết quả gói thầu Gói thầu số 4

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kết quả gói thầu Gói thầu số 4: Thay thế máy tính xách tay, máy tính cá nhân, UPS máy trạm và dịch vụ triển khai máy tính cho các Cục Thuế khu vực miền Trung, Tây nguyên và miền Nam.