Bán gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2015

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu "Bán gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2015".

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng tổ chức bán gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2015: 

1. Số lượng: 1.195.605 kg gạo 15% tấm, nhập kho vụ Đông xuân năm 2014. 

2. Địa điểm xuất kho: 

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: 695.605 kg.

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng: 500.000 kg. 

3. Giá bán: 7.800 đồng/kg. Giá bán không bao gồm thuế GTGT, gạo đóng tịnh 50 kg/bao, giao trên phương tiện bên mua, tại cửa kho dự trữ. 

4. Phương thức bán: Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng. 

5. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 09/9/2015. 

6. Thời gian mở cửa kho xuất bán: Từ ngày 09/9/2015 đến 31/12/2015. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua gạo xin liên hệ: phòng KH&QLHDT, điện thoại 0511-3714551, fax: 0511-3813082.

(eFinance)