Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan gia hạn gói thầu số 25

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị đã mời thầu gói thầu “gói thầu số 25: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí và thông gió - Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng” như sau:

1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00 phút ngày 09/12/2014 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 29/12/2014 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 29/12/2014.

3. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 29/12/2014 tại văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị, Phòng 14-01, tầng 14, tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, địa chỉ: Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên Báo Đấu thầu số 241 ngày 03/12/2014.

Nay Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị xin thông báo gia hạn như sau:

1. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: đến trước 14 giờ 00 phút ngày 20/01/2015 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 20/01/2015.

3. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 20/01/2015.

4. Các thông tin khác được giữ nguyên theo Kế hoạch đấu thầu, Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu đã được đăng tải và phát hành.

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)