Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan mời thầu Gói thầu số 17

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị mời thầu Gói thầu số 17: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Thang máy Nhà làm việc.

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 17: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Thang máy Nhà làm việc.

- Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Phát hành Hồ sơ mời thầu từ 9h00 phút ngày 08/12/2014 đến trước 9h00 phút ngày 18/12/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị, Phòng 14-01, tầng 14, tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, địa chỉ: Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 39440833; Fax: (04) 39440621.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Thời gian đóng thầu: 9h 00 phút ngày 18/12/2014.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị, Phòng 14-01, tầng 14, tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, địa chỉ: Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng chẵn).

+ Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h30 phút (giờ Việt Nam) ngày 18/12/2014 tại văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị, Phòng 14-01, tầng 14, tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, địa chỉ: Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)