Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa mời thầu

Gói thầu G7: Xây lắp điện cao, hạ thế và thiết bị điện trạm bơm Cầu Khải, huyện Yên Ðịnh, tỉnh Thanh Hóa, sẽ được Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa tổ chức đấu thầu trong tháng 7/2008.

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 5/2004 đều có thể tham dự.

Các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam ngoài ra còn phải đáp ứng thêm các yêu cầu sau: Có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh, không phải là cơ quan Nhà nước; Tự chủ về tài chính; Tự chủ về quản lý, không phụ thuộc vào chủ đầu tư; Không phải là đơn vị quân đội hay an ninh hoặc doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an; Các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc bên chủ đầu tư đã cổ phần hóa được tham gia nếu (a) cổ phần của bên chủ đầu tư dưới 50% và (b) các vị trí lãnh đạo chủ chốt của CTCP không phải do bên chủ đầu tư trực tiếp bổ nhiệm.

Ðể làm rõ tiêu chí "không phụ thuộc vào chủ đầu tư" nêu trên, các doanh nghiệp sau đây không được tham gia đấu thầu: Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hóa.

Tất cả các nhà thầu được phép tham gia đấu thầu mà không cần đăng ký tên trong cơ sở dữ liệu Nhà thầu của Chính phủ hay bất kỳ hệ thống đăng ký nào khác.

Hồ sơ mời thầu có thể mua trong giờ hành chính tại: Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa. Ðịa chỉ: số 6 đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa; Ðiện thoại liên hệ: 0373.853406; 0373.713677; Fax: 0373.850690.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ ngày 5/6 đến ngày 27/6/2008 (trong giờ hành chính).

Nhà thầu phải trả một khoản lệ phí không hoàn là 1.000.000 đồng (một triệu) cho mỗi bộ HSMT. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

Hồ sơ dự thầu (HSDT) có hiệu lực trong 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu của ngân hàng có giá trị 100.000.000 đồng và có hiệu lực 150 ngày.

Hạn chót nộp hồ sơ dự thầu: Trước 9 giờ ngày 4/7/2008.

Ðịa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa, số 6, đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu (lúc 9 giờ ngày 4/7/2008) với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.

Những thông tin liên quan đến HSMT, đề nghị liên lạc với: Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa; Ðịa chỉ: số 6 đường Hạc Thành, TP.Thanh Hóa; Ðiện thoại liên hệ: 0373.853406; 0373.713677; Fax: 0373.850690.

Nhà thầu phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu những thông tin về năng lực quy định trong HSMT. Thông tin về năng lực sẽ được chủ đầu tư đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực quy định trong HSMT để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực thực hiện hợp đồng.

Chính phủ Việt Nam hoặc Ngân hàng Thế giới sẽ tuyên bố một công ty là không đủ tư cách hợp lệ, vĩnh viễn hoặc trong một giai đoạn được tuyên bố rõ, để được trao hợp đồng sử dụng nguồn tài trợ của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, nếu vào bất kỳ lúc nào Chính phủ và/hoặc Ngân hàng Thế giới xác định được rằng công ty đó, trực tiếp hoặc thông qua một trung gian, có hành động tham nhũng, gian lận, thông đồng hoặc ép buộc, trong cạnh tranh để giành một hợp đồng hoặc trong khi thực hiện hợp đồng.

(THTC)